Nowa rola klienta w procesie tworzenia wartości

Jacek Markiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2014.025

Abstrakt


Współczesny klient dysponuje coraz większą wiedzą i umiejętnościami. Czynniki te powodują wzrost wymagań i oczekiwań stawianych produktom, usługom, zachowaniom rynkowym ich dostawców. Zmiany zachodzące w relacjach klient – dostawca zmieniły sposób postrzegania roli klienta w procesach biznesowych. Klient przestał pełnić wyłącznie rolę dostawcy wartości ekonomicznej wyrażonej wartością finansową. Klient stał się aktywnym uczestnikiem zachodzących procesów. Tym samym zmianie uległa rola dostawcy w relacjach z klientem. Firma nie może być tylko twórcą wartości, kreowanej w oparciu o posiadane zasoby i doświadczenia. Proces kreacji wartości powinien uwzględniać nim szeroki udział klienta, którego odmienne spojrzenie na oczekiwaną wartość  może „wzbogacać” istniejące procesy o zasoby dotychczas niedostępne dla dostawcy. Tworzenie, rozwijanie i doskonalenie relacji z klientem otwiera nowe możliwości tworzenia wartości korzystnych dla obu stron.


Słowa kluczowe


zarządzanie; zasoby; relacje; wartość; klient; kreacja wartości; współtworzenie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Boguszewicz-Kreft M., (2009), Zarządzanie Doświadczeniem Klienta w Usługach, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Brzustewicz P., (2014), Marketing 3.0 – Nowe Podejście Do Tworzenia Wartości, Marketing i Rynek (2).

Dobiegała-Korona B., (2012), Nowa Rola Marketingu w Budowie Wartości Przedsiębiorstwa, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie nr 2, SGH, Warszawa.

Grönroos Ch. (2006), Adopting a Service Logic For Marketing, Marketing Theory, 68 (3).

Norman R., Ramirez R., (1993), From Value Chain To Value Constelation: Designing Interactive Strategy, Harvard Business Review, 71.

Obłój K., (2000), Strategia Sukcesu Firmy, PWE, Warszawa.

Porter P.H., Kramer M.R., (2011), Creating Shared Value. How to Reinvent Capitalism and Un-leash a Wave of Innovation and Growth, Harvard Business Review, (January-February).

Payne A.F., Storbacka K., Frow P., (2008), Managing the Co-Creation of Value, Journal of the Academy Marketing Science, 36.

Payne A.F., The Value Creation Proces In Customer Relationship Management, [online] http://logmgt.nkmu.edu.tw/news/articles/WhitePaper-TheValueCreationProcessInCRM.pdf [07.12.2014].

Prahald C.K., Ramaswamy, V., (2004), Co-Creation Experiences: The Next Practice In Value Creation, Journal of Interactive Marketing, 18 (3).

Rudawska E., (2005), Lojalność Klientów, PWE, Warszawa.

Skowronek I, (2011), Marketing Doświadczeń Jako Wyznacznik Wizerunku i Wartości Przedsiębiorstwa,(w); Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 685, Finanse, Rynki Fi-nansowe, Ubezpieczenia Nr 46, Szczecin.

Storbacka K., Lehtinen J.R., Sztuka Budowania Trwałych Związków z Klientami, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.

Thomke S., von Hippel E.(2002), Customer As Innovators A New Way To Create Value, Harvard Business Review, April.

Vargo S.L., Lusch R.F., (2004), Evolving To a New Dominant Logic For Marketing, Journal of Marketing , 68.

Zgółókowa H. (red.), (2004), Praktyczny Słownik Współczesnej Polszczyzny, Wydawnictwo Kur-pisz, Poznań.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism