Przestrzenny model panelowy dla nakładów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w latach 2009-2012

Joanna Górna, Karolina Górna

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2014.022

Abstrakt


Coraz częściej akcentowane jest znaczenie regionów w procesie innowacji, wynikające ze specyficznych zasobów związanych z lokalizacją geograficzną. W badaniu sprawdzone jest, czy polskie województwa charakteryzują się indywidualnymi cechami związanymi z innowacyjnością, oraz czy między regionami zachodzą istotne zależności przestrzenne. Do badania wykorzystane są dane dotyczące województw w latach 2009-2012. Wykorzystywany jest przestrzenny model dla danych panelowych.

Słowa kluczowe


przestrzenny model panelowy; innowacyjność regionalna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cywiński M. (2013), Próba identyfikacji spójnego systemu oceny działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, Zarządzanie i Finanse, Vol. 1, Nr. 4.

Doloreux D., Parto S., Regional Innovation Systems: Current Discourse and Challenges for Future Research, http://www-sre.wuwien.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa04/ PDF/56.pdf.

Gust-Bardon N. (2011), Innowacyjność w aspekcie regionalnym, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, nr 23.

Janc K. (2006), Zjawisko autokorelacji przestrzennej na przykładzie statystyki I Morana oraz lokalnych wskaźników zależności przestrzennej (LISA) – wybrane zagadnienia metodyczne, (w:) Komornicki T., Podgórski Z. (red.), Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, Dokumentacja Geograficzna, nr 33, IGiPZ PAN, Warszawa.

LeSage J. (1999), Spatial Econometrics, (in:) Loveridge S. (ed.) The Web Book of Regional Science, Regional Research Institute, West Virginia University, Morgantown.

Maskell, P., Malmberg A. (1999), Localized Learning and industrial Competitiveness, “Cambridge Journal of Economics”, Vol. 23.

Porter M. (1998),Clusters and the new economics of competition, “Harvard Business Review”.

Simmie J. (2003), Innovation and Urban Regions as International Notes for the Transfer and Sharing of Knowledge, “Regional Studies”, Vol. 37, No. 6-7.

Suchecki B. (red.) (2010), Ekonometria przestrzenna. Metody i Modele Analizy Danych Przestrzennych, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.

Szajt M. (2005), Modelowanie innowacyjności państwa w oparciu o modele przestrzenno-czasowe, Dynamiczne Modele Ekonometryczne, IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe 6 – 8 września 2005 w Toruniu.

Zastempowski M. (2010), Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism