Twórcza destrukcja jako szansa dla polskich MŚP w czasie światowego kryzysu gospodarczego

Agnieszka Drews

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2014.021

Abstrakt


Na każdej płaszczyźnie aktywności czy to społecznej, czy gospodarczej, nieustannie dochodzi do „walki” ze starą strukturą i tworzeniem w ich miejsce nowych koncepcji. Schumpeter nazwał powyższy proces twórczą destrukcją, bez której nie może funkcjonować współczesny świat. Potwierdzeniem owych domniemań mogą być ciągłe procesy restrukturyzacyjne, a także ekspansja kolejnych innowacji. Głównym celem niniejszego opracowania jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Czy twórcza destrukcja znajduje zastosowanie w warunkach spowolnienia gospodarczego?


Słowa kluczowe


koncepcja twórczej destrukcji Schumpetera; światowy kryzys gospodarczy; MSP

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Berg H., Lewer J.J., (2007) International Trade and Economic Growth, ME Sharpe Inc., New York.

Biznes.pl,http://biznes.pl/magazyny/manager/kryzys-zmienil-sektor-msp-w-europie-ale-polscyprz, 5651801,magazyn-detal.html, [03.11.2014].

Chrabonszczewska W., (2005) Międzynarodowe organizacje finansowe, Wyd. SGH, Warszawa.

Czekaj J., (2010) Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na polską gospodarkę [w:] Kołodko G. (red.), Globalizacja, kryzys i co dalej?, Poltext sp. z o.o., Warszawa.

Czerwińska-Lubszczyk A., Michna A., (2013) MSP w warunkach spowolnienia gospodarczego [w:] Zeszyty Naukowe „Organizacja i Zarządzanie” Politechniki Śląskiej, Zeszyt 64.

Franc-Dąbrowska J., Porada-Rochoń M., (2012), Modele zadłużenia małych i średnich przedsiębiorstw z perspektywy dekoniunktury gospodarczej [w:] „Przegląd Organizacji”, nr 7, Warszawa.

Fratzscher M., (2000) On Currency Crisis and Contagion Working Paper of Institute of International Economics, No 00-9.

Gorzelany-Dziadkowiec M., (2013) Innowacyjne zarządzanie jako element uzyskiwania przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw [w:] Matejun M., Szymańska K. (red. nauk.), Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź.

Kaliszczak L., Urban L., (2011) Zachowanie małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach spowolnienia gospodarczego w Polsce [w:] „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie”, Zeszyt nr 20, Rzeszów.

Kalvet T., Kattel R., (2006) Creative Destruction Management: Meeting the Challenges of the Techno-Economic Paradigm Shift, PRAXIS Center of Policy Studies, Tallinn.

Kola-Bezka M., (2011) Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce w okresie światowego kryzysu ekonomicznego [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, Nr 43, Szczecin.

Kuniewicz K., (2013) Stan i perspektywy rozwoju sektora MSP w Polsce, Bibby Financial Services, Warszawa.

Mc Knight L.W., Vaaler P.M., Katz R.L., (2001) Creative Destruction Business Survival Strategies in the Global Economy, Massachusetts Institute of Technology.

Michniuk P., Kozłowski M., (2014), http://www.mg.gov.pl/node/22021, [03.11.2014].

Mohr J., Sengupta S., Slater S., (2010) Marketing of High-Technology Products and Innovations, Pearson Education Inc., New Jersey.

Orłowski W., Pasternak R., Flaht K., Szubert D., (2010) Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, Wyd. PARP, Warszawa.

Płatek A., (2014) Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2008-2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Skrzypek E., (2009) Integracja rynku finansowego w warunkach nowej ekonomii [w:] Kwaśnik Z., Żukow W. (red.), Aktualne wyzwania ekonomii, Wyd. Radomska Szkoła Wyższa, Radom.

Steinerowska-Streb I., (2012) Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – zmiany spowodowane dekoniunkturą gospodarczą [w:] „Przegląd Ogranizacji”, nr 7.

Stępnicka N., (2012) Koncepcja twórczej destrukcji J.A. Schumpetera a rozwój przedsiębiorstw w regionie [w:] „Ekonomia i Prawo”, tom XI, nr 4, Toruń.

Tarnawa A., Zadura-Lichota P., (2013) Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012, Wyd. PARP, Warszawa.

Waszkiewicz A., (2010) Sekurytyzacja a kryzys subprime, Zeszyty Naukowe „Zarządzanie zmianami”, nr 1/2010 (19).

Woś R., (2012) http://forsal.pl/artykuly/581927,keynes_hayek_schumpeter_w_czasie_kryzysu_stare_idee_przezywaja_renesans.html, [03.11.2014].

Wyżnikiewicz J., (2013) Polskie MSP na drodze ku nowoczesności – ujęcie według sekcji gospodarek, Konfederacja Lewiatan, Warszawa.

Zorska A., (2011) Koncepcja twórczej destrukcji J.A. Schumpetera i jej odniesienie do przemian gospodarczych w dobie obecnej rewolucji naukowo-technologicznej [w:] Zorska A. (red.), Chaos czy twórcza destrukcja? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, http://zpp.net.pl/projekty/busometr, [03.11.2014].


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism