Wdrażania działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Polsce na lata 2007-2013

Karolina Charycka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2014.017

Abstrakt


Od ponad 20 lat w Polsce obserwuje się proces transformacji gospodarczej, służący m.in. rozwojowi postaw przedsiębiorczych w społeczeństwie. Jednym z instrumentów wspierających przedsiębiorczość jest działanie 312 tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w ramach PROW 2007-2013. Autorka, na podstawie przeprowadzonych badań, analizuje wpływ przedmiotowego instrumentu finansowego na przedsiębiorstwa oraz bada hipotezę, mówiącą że skomplikowane lub niezrozumiałe przepisy prawne oraz procedury stanowiły utrudnienie
w otrzymaniu dofinansowania w ramach opisywanego działania. 

Słowa kluczowe


przedsiębiorczość; uwarunkowania; tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dubisz S. (red.) (2006), Uniwersalny Słownik Języka Polskiego PWN P-Ś, PWN, Warszawa.

Etel M. (2012), Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz orzecznictwie sądowym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Kraśnicka T. (2002), Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice.

Malinowska E. (2006), Istota, rodzaje i uwarunkowania przedsiębiorczości, [w:] T. Kraśnicka (red.), ABC Przedsiębiorczości, TRIADA, Chorzów.

Nowak N., Musiał H. (2005), Rola i znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju przedsięwzięć gospodarczych, [w:] D. Kopycińska (red.), Teoretyczne Aspekty Gospodarowania, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.

Say J. (1960), Traktat o ekonomii politycznej, PWN, Warszawa.

Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.

Sobczyk G. (red.) (1995), Funkcjonowanie małych firm w warunkach zmian systemowych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Sudoł S. (2008), Przedsiębiorczość – jej pojmowanie, typy i czynniki ją kształtujące,

[w:] K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości – różnorodność i zmienność, Państwowa Wyższa Szkoła w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg.

Sudoł S. (2002), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, Dom Organizatora, Toruń.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism