Polityka japońskiego rządu wobec sektora MŚP

Przemysław Ciesielski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2014.012

Abstrakt


Japoński cud gospodarczy budzi od dawna podziw na całym świecie. Jego podstawą była bardzo aktywna rola państwa, które kładło od lat 50. XX wieku przede wszystkim nacisk na wspieranie rozwoju dużych przedsiębiorstw. Taka polityka już się nie sprawdza, ponieważ Japonia od 20 lat przeżywa okres stagnacji gospodarczej. Kolejne rządy prowadziły starania w celu pobudzenia japońskiej gospodarki. Obecnie Japonia dostrzega coraz większe znaczenie sektora MŚP i to właśnie w nim widzi szansę na polepszenie swojej sytuacji społeczno-gospodarczej. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie przypadku kształtowania przez japoński rządu polityki wobec sektora MŚP.


Słowa kluczowe


Japonia; sektor MŚP; małe i średnie przedsiębiorstwa; polityka gospodarcza.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bochorodycz B. (2008), Społeczeństwo obywatelskie w Japonii, [w:] J. Gawlikowski, Ławacz M. (red.), Japonia na początku XXI wieku: polityka, gospodarka, społeczeństwo i stosunki z Polską, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Bossak J. (1990), Japonia. Strategia rozwoju w punkcie zwrotnym, PWN, Warszawa.

Bossak J. (2010), Nowe koncepcje rozwoju społeczno-gospodarczego Japonii, [w:] J. Młodawska (red.), Japonia w XXI wieku: społeczno-ekonomiczne i prawno-polityczne aspekty rozwoju, Wydawnictwo WSH w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrów Trybunalski.

Drelich-Skulska B. (2002), Ewolucja zagranicznej polityki ekonomicznej Japonii u progu XX wieku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Drelich-Skulska B. (2012), Rola państwa w kształtowaniu zagranicznej polityki ekonomicznej Japonii na przełomie XX i XXI wieku, Wyzwania gospodarki globalnej. Prace i materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, nr 31.

Działania japońskiego rządu na rzecz małych przedsiębiorstw (2014), artykuł ukazał się 17 kwietnia 2014 roku w "The Japan Times" (na podstawie tłumaczenia udostępnionego przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Tokio).

Grabowiecki J. (2000), Japonia: powojenna dynamika i równowaga gospodarcza, SGH, Warszawa.

Kowalik T. (2008), Czy gospodarka japońska się „amerykanizuje”?, [w:] J. Gawlikowski, M. Ławacz (red.), Japonia na początku XXI wieku: polityka, gospodarka, społeczeństwo i stosunki z Polską, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Kość A. (2010), Relacja prawa, państwa i religii w kulturze japońskiej, [w:] J. Młodawska (red.), Japonia w XXI wieku: społeczno-ekonomiczne i prawno-polityczne aspekty rozwoju, Wydawnictwo WSH w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrów Trybunalski.

Leszczyński L. (2010), Gyoseishidō a właściwości kultury prawnej Japonii, [w:] J. Młodawska (red.), Japonia w XXI wieku: społeczno-ekonomiczne i prawno-polityczne aspekty rozwoju, Wydawnictwo WSH w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrów Trybunalski.

Młodawska J. (1999), Japonia: państwo a sektor prywatny, PWN, Łódź.

Młodawska J. (2004), Instytucjonalne uwarunkowania kryzysu Japonii. Państwo – banki – biznes, [w:] E. Potocka, M. Pietrasiak (red.), Współczesna Japonia: mocarstwo na rozdrożu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Młodawska J. (2010), Japonia w XXI wieku – przegląd tematyki, [w:] J. Młodawska (red.), Japonia w XXI wieku: społeczno-ekonomiczne i prawno-polityczne aspekty rozwoju, Wydawnictwo WSH w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrów Trybunalski.

Nowicka E. (2008), „Piękny kraj” Shinzo Abe – japońska wizja przyszłości?, [w:] J. Gawlikowski, M. Ławacz (red.), Japonia na początku XXI wieku: polityka, gospodarka, społeczeństwo i stosunki z Polską, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Piwowarski J. (2010), Wstęp do rozważań na temat dalekowschodnich aspektów kultury organizacyjnej w administracji i w zarządzaniu, [w:] J. Młodawska (red.), Japonia w XXI wieku: społeczno-ekonomiczne i prawno-polityczne aspekty rozwoju, Wydawnictwo WSH w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrów Trybunalski.

Szczepańska K. (2004), Koizumi – przegrany reformator?, [w:] E. Potocka, M. Pietrasiak (red.), Współczesna Japonia: mocarstwo na rozdrożu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Tanaka A. (2004), All You Need is Expectation!? Problems and Remedies of Japanese Economy, [w:] E. Potocka, M. Pietrasiak (red.), Współczesna Japonia: mocarstwo na rozdrożu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Dokumenty elektroniczne:

Financial Services Agency and Ministry of Justice, Electronically Recorded Monetary Claims, www.fsa.go.jp/ordinary/densi02-en.pdf [05.05.2014].

Small and Medium Enterprise Agency (METI) (2013), Japan’s Policy on Small and Medium Enterprises (SMEs) and Micro Enterprises, http://www.chusho.meti.go.jp/sme_english/outline/04/20131007.pdf [05.05.2014].

http://www.chusho.meti.go.jp/sme_english/outline/08/01.html [05.05.2014].

http://www.meti.go.jp/english/committee/index.html [05.05.2014].

http://www.meti.go.jp/english/press/2014/0327_03.html [05.05.2014].

http://www.meti.go.jp/english/press/2013/0708_02.html [05.05.2014].


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism