Postawa dzieci wieku wczesnoszkolnego do reklamy telewizyjnej

Grzegorz Szymański

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2014.011

Abstrakt


Oglądanie telewizji jest wciąż najbardziej popularnym sposobem spędzania wolnego czasu wśród młodzieży. Reklama telewizyjna w ostatnim okresie przechodzi przeobrażenie, ewoluując od tradycyjnych spotów reklamowych do lokowania produktu. Dzieci, zwłaszcza wieku wczesnoszkolnego, chętnie oglądają przerywniki reklamowe, a brak odpowiedniej wiedzy sprawia. że przekazywane treści przyjmują za fakty i rzeczywistość, stając się ofiarą mechanizmów psychologicznych. Stosunek dzieci do przekazów reklamowych jest ogólnie pozytywny. Jednak wraz z wiekiem zdecydowanie zwiększa się niechęć do reklamy telewizyjnej, co jest spowodowane bogatszym zasobem wiedzy oraz świadomością istnienia mechanizmów oddziaływania w świecie reklamy.  


Słowa kluczowe


reklama telewizyjna; dzieci wieku wczesnoszkolnego.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czarnecki A., (2003), Product placement. Niekonwencjonalny sposób promocji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Ferguson Ch. J., Muñoz M. E., Medrano M. R.. (2011), Advertising Influences on Young Children's Food Choices and Parental Influence, “Journal of Pediatrics”,Volume 160, Issue 3, http://dx.doi.org/10.1016/j.jpeds.2011.08.023.

Fleming E., (1965), Telewizja w nauczaniu i wychowaniu, Nasza Księgarnia, Warszawa.

Gajda J. (1983), Dziecko przed telewizorem, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.

Huk T. (2011), Media w wychowaniu, dydaktyce oraz zarządzaniu informacja edukacyjną szkoły, Impuls, Kraków.

Interactive Research Center, raport Da Vinci learning, (2012), http://www.kipa.pl/images/zalaczniki/tresci_zewnetrzne/czy_telewizja_jest_dla_dzieci_raport_da_vinci_learning_2012.pdf [29.10.2013].

Janota-Palusińska M., (2004), O oddziaływaniu telewizji, „Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich”, nr 05(137).

Komorowska J., (1963), Telewizja w życiu dzieci i młodzieży, cz. 1, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Łódź–Warszawa.

Kossowski P., (1999), Dziecko i reklama telewizyjna, ŻAK Wydawnictwo Akademickie, Warszawa.

Nowacki R., Strużycki M., (2002), Reklama w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.

Pyżalski J. (2011), Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Strassburger V. C., (2001), Children and TV-advertising: Nowhere to Run, Nowhere to Hide, “Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics” No. 22, Lippincott Williams & Wilkins, Washington.

Strużycki M., Heryszek T., (2007), Nowoczesna reklama na współczesnym rynku, Difin, Warszawa.

http://prawo.rp.pl/temat/426116.html, [30.10.2013].

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/dzieci-najchetniej-ogladaja-telewizje-badanie [01.11.2013].


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism