Strategia lojalności konsumentów

Agnieszka Wiśniewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2014.003

Abstrakt


Lojalność jest pożądanym z perspektywy producentów zjawiskiem w procesie zachowań konsumentów na rynku. Nie wszyscy lojalni klienci dostarczają przedsiębiorstwu całe spectrum oczekiwanych korzyści. Decyzje funkcjonujących na rynku podmiotów, w tym konsumentów (jako stron transakcji), są w mniejszym lub większym stopniu konsekwencją pewnych przyjętych strategii zapewniających realizację własnych oczekiwań i celów życiowych. W artykule podjęta zostanie próba ustalenia koncepcyjnego modelu strategii lojalności konsumenckiej. Cel ten zrealizowany zostanie na podstawie przeglądu dotychczasowego dorobku literatury w zakresie zachowań konsumenckich, ale też z dziedziny budowy strategii.


Słowa kluczowe


lojalność; zachowania konsumentów; strategia.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cialdini R. B., (2001), Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Dick A. L., Basu K., (1984), Customer Loyalty: Toward an Integrated Conceptual Framework, “Journal of the Academy of Marketing Science”, Vol. 22, No. 2.

Grzegorczyk A., (2013), Mapy recepcji reklamy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Jing Xu A., Weyer R. S. Jr., (2007), The Effect of Mind-Sets on Consumer Decision Strat-egies, Journal Of Consumer Research, Vol. 34, December.

Kaczmarczyk S., (2007), Zastosowanie badań marketingowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Kall J., (2001), Silna marka. Istota i kreowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Kieżel E., (2004), Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów, Polskie Wydaw-nictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.

Kozłowska A., Wiśniewska A. M., (2013), Model A. L. Dicka i K. Basu: nowe ramy kon-cepcyjne dla badania oddziaływania reklamy na lojalność konsumencką, [w:] A. M. Wiśniewska (red.), Kształtowanie lojalności konsumenckiej, WSP, Warszawa.

Kozłowska A., (2011), Zastosowanie modelu ELM w reklamie prasowej-raport badawczy, WSP, Warszawa, http://wsp.pl/file/619_239804651.pdf, [17.05.2014].

Kozłowska A., (2013), Oddziaływanie reklamy na motywy zakupowe: ramy koncepcyjne, „AUNC Zarządzanie” , nr 413, Wydawnictwo Naukowe UMK Toruń.

Małysa-Kaleta A., (2009), Strategie decyzyjne konsumentów w warunkach niepewności, [w:] L. Garbarski, J. Tkaczyk (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Maslow A., (1990), Motywacja i osobowość, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa.

Mitręga M., (2005), Marketing relacji. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa.

Morawski W., (2001), Socjologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Nicosia F. M., (1968), Advertising Management, Consumer Behavior, and Simulation, „Journal of Advertising Research”, No. 1, March.

Obłój K., (2007), Strategia organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Romanowska M., (2009), Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.

Rudnicki L., (2000), Zachowania konsumentów na rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Schopenhauer A. A., (1994), O podstawie moralności, Wydawnictwo “bis”, Warszawa.

Słownik języka polskiego, PWN, http://sjp.pwn.pl/szukaj/do%C5%9Bwiadczenie, [17.05.2014].

Sudoł S., Przedsiębiorstwo, PWE, Warszawa.

Urban W., Siemieniako D., (2008), Lojalność klientów. Modele, motywacja i pomiar, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Wiśniewska A., (2010) Podejmowanie decyzji, [w:] Zarządzanie, red. M. Kugiel, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.

Zawisza J., (2010), Strategie zarządzania organizacjami, [w:] M. Kugiel (red.), Zarządzanie, WSP, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism