Potencjał innowacyjny polskich przedsiębiorstw

Maciej Zastempowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2014.002

Abstrakt


Innowacyjność to obok konkurencyjności jedno z kluczowych zagadnień, ale i wyzwań stojących przed współczesnymi przedsiębiorstwami funkcjonującymi w globalnej gospodarce. Jak skutecznie planować i wdrażać innowacje?, jakie zasoby rozwijać, aby stać się innowacyjnym przedsiębiorstwem? – to jedynie wycinek pytań, z którymi borykają się menedżerowie nie tylko globalnych korporacji, ale i małych i średnich przedsiębiorstw. Pomocą w próbie znalezienia odpowiedzi na te pytania może być analiza potencjałów innowacyjnych, a więc zasobów o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia kreowania i komercjalizowania innowacji, czemu poświęcony jest niniejszy artykuł.

Słowa kluczowe


innowacyjność; potencjał innowacyjny; determinanty innowacyjności; sektor przedsiębiorstw.

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Barney J., (2001), Resources-Based Theories of Competitive Advantage: A Ten-Year Retrospective on the Resource-Based View, “Journal of Management”, nr 27.

Cohen W. M., Lewinthal D. A., (1990), Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation, “Administrative Science Quarterly”, nr 35; http://dx.doi.org/10.2307/2393553

Freeman Ch., (1982), The Economics of Industrial Innovation, F. Pinter, London.

Grego-Planer D., Popławski W., Zastempowski M., (2011), Niematerialne wartości źródłem ukrytej przewagi konkurencyjnej tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Krajewski L. J., Ritzman L. P., (2002), Operations Management. Strategy and Analysis. Sixth Edition, Prentice Hall, New York.

Low J., Kalafut P. C., (2004), Niematerialna wartość firmy. Ukryte źródła przewagi konkurencyjnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Łunarski J., Stadnicka D., (2007), Metoda samooceny potencjału innowacyjnego organizacji, „Technologia i Automatyzacja Montażu”, nr 7.

Martyniak Z., (1996), Metody organizowania procesów pracy, PWE, Warszawa.

Pichlak M., (2012), Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Difin, Warszawa.

Popławski W., Sudolska A., Zastempowski M., (2008), Współpraca przedsiębiorstw w Polsce w procesie budowania ich potencjału innowacyjnego, TNOIK.

Poznańska K., (1998), Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.

Prahalad C. K., Hamel G., (1990), The Core Competence of the Corporation, „Harvard Business Review”, May-June;

Rothwell R., Zegveld W., (1985), Reindustrialization and Technology, Longan, Harlow.

Stankiewicz M. J., (1999), Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, TNOIK, Toruń.

Stevenson W. J., (1999), Production and Operations Management, Sixth Edition, Irwin McGraw-Hill, New York.

Zastempowski M., (2010), Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Żołnierski A., (2005), Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism