Marketing rekomendacji jako narzędzie procesu komunikacji marketingowej firmy z klientami

Joanna Sorokin

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2014.001

Abstrakt


Proces marketingowej komunikacji z klientem tak samo jak wszystkie inne procesy zarządzania marketingowego podlega ciągłym zmianom. Obecnie komunikacja oparta na tradycyjnych technikach może być zaledwie wstępem do dalszego dialogu z klientem. Efektywność takiej konwersacji pojawia się dopiero wtedy, gdy nie tylko firma, ale także klient ma głos. Nowe technologie, takie jak sieć internetowa i telefonia komórkowa, sprawiają, że dialog firmy z klientem staje się masowo dostępny dla konsumentów, co z kolei prowadzi do tego, że  z niezwykłą łatwością przedsiębiorstwo może stać  się renomowaną marką lub zupełnie odwrotnie – mieć kłopoty z pozyskaniem klientów. I tu z pomocą przychodzi marketing szeptany, czyli nowoczesna technika komunikacji marketingowej. Celem artykułu jest poznanie sposobów komunikacji w marketingu szeptanym oraz próba zdefiniowania, która droga tej nowoczesnej techniki może doprowadzić firmę do sukcesu. Przeprowadzone przez autorkę artykułu badania ankietowe pokazują możliwe ścieżki wykorzystania marketingu rekomendacji, określają skuteczne narzędzia oraz branże, w których WOMM jest najbardziej pożądany. 


Słowa kluczowe


komunikacja marketingowa; marketing szeptany; marketing rekomendacji; WOMM; product seeding; trendsetting; buzzmarketing.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartoszewski J., (2010), Buzz niefachowy i guz gotowy, Raport Marketing szeptany 2010, http://interaktywnie.com/biznes/raporty [14.04.2012].

Falkowski A., Grochowska A., (2011), Nie trzeba krzyczeć żeby było głośno, „Marketing w Praktyce”, nr 9.

Gregorczyk T., (2006), Szepty w towarzystwie, http://www.marketing news.pl/Theem.php?art=495 [23.05.2012].

Kołodziejczyk A., (2009), Szeptanie bez naciągania, „Marketing w Praktyce”, nr 6.

Kotler Ph., (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie I kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa.

Sagan A., (2003), Symbolika produktu w systemie komunikacji marketingowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Sernovitz A., (2011), Marketing szeptany. Zachęć ludzi, aby mówili o Twoich produktach, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.

Siejak M., (2010), Dla małych marek marketing szeptany, „Marketing w Praktyce”, nr 6.

Śliwińska K., Pacut M., (2011), Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.

Wiktor J., (2006), Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Wiktor J., (2001), Teoretyczne podstawy systemu komunikacji marketingowej, http://swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=719231 [23.01.2012].

Woźnicki M., (2010), Narzędzia marketingu szeptanego, Raport Marketing szeptany 2010, http://interaktywnie.com/biznes/raporty [14.04.2012].


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism