Małe i średnie przedsiębiorstwa w logistyce polskiej gospodarki rynkowej

Marek Zarębski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2012.014

Abstrakt


W krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej udział sektora MŚP w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych przekracza z reguły 99%. Przedsiębiorstwate zatrudniają 60–80% ogólnej liczby zatrudnionych w gospodarce, a ich udział w tworzeniu dochodu narodowego wynosi od 60 do 90%. W latach 1996–2007 małe i średnie przedsiębiorstwa rozwinęły poziom i zakres wykonywanych usług. Zmniejszył się udział przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych. W największym stopniu zmiany te dotyczą firm najmniejszych. Sytuacja sektora małych i średnich firm zróżnicowana jest nie tylko pod względem sektora własnościowego i rodzaju prowadzonej działalności. Znaczne różnice występują także w układzie regionalnym. Charakteryzują się wysoką dynamiką wzrostu. Mają coraz większe znaczenie, stając się istotnym źródłem wzrostu gospodarczego i ograniczenia bezrobocia.

Słowa kluczowe


małe i średnie przedsiębiorstwa; rozwój

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kaźmierski J. (2004), Zarządzanie logistyczne w rozwoju regionu i miasta, [w:] D. Stawasz (red.), Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu – teoria i praktyka, UŁ, Łódź.

Kaźmierski J. (2009), Logistyka a rozwój regionu, UŁ, Łódź. Skowronek-Mielczarek A., (2003), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, CH BECK, Warszawa.

Wisłocka E. (2004), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, [w:] J. A damczyk, P. Bartkowiak (red.), Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, WNT, Warszawa.

Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. 1988, Nr 41, poz. 324.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1986 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz.U. 1986, Nr 17, poz. 88).

Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U 1990, Nr 51, poz. 298).

Zarębski M. (2008), Kierunki działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXXVIII , z. 388, Toruń.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism