Logistyka w sytuacjach kryzysowych w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego – wybrane problemy

Zbigniew Pietras, Edward Pałka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2012.012

Abstrakt


W artykule przedstawiono wybrane elementy działań logistycznych podejmowanych w sytuacjach kryzysowych. Zaprezentowano propozycję systematyzacji wszystkich zagrożeń, przedstawiając przy tym szczegółowy podział tych związanych z żywiołami. Odniesiono się do wybranych elementów problematyki sytuacji kryzysowych w ruchu drogowym, przedstawiając stan za lata 1990–2010, a także prognozy ofiar śmiertelnych związanych z ruchem drogowym do roku 2013.

Słowa kluczowe


bezpieczeństwo; logistyka; kryzys; sytuacje kryzysowe; zagrożenia; żywioły

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gapiński Sz., Krystek R. (2008), Bezpieczeństwo transportu, „Magazyn Autostrady”, Nr 10.

Homplewicz J. (1996), Przepisy ramowe polskiego kodeksu drogowego, Wrocław.

Maslow A.H. (1943), A Theory of Human Motivation, „Psychological Reviev”, t. 50.

Nowak E. (2005), Logistyka w sytuacjach kryzysowych, AON Warszawa, Warszawa.

Nowak E. (2008), Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych, AON , Warszawa.

Nowak W., Nowak E. (2009), Podstawy logistyki w sytuacjach kryzysowych z elementami zarządzania logistycznego, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź–Warszawa.

Osińska M., (red.) (2007), Ekonometria współczesna, Wyd. Dom Organizatora, TNO iK, Toruń.

Pieprzny S. (2007), Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administracyjnym, Rzeszów.

Pietras Z., Dołkowski R. (2010), Bezpieczeństwo w transporcie drogowym jako problem, „Logistyka” nr 2/2010, Polit. Radomska, Radom.

Rajchel K. (1975), Prawo drogowe, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.

„Rocznik Statystyczny GUS” 1996, 1997, 2000, 2003, 2006, 2008.

Słownik terminów z zakresu psychologii dowodzenia i zarządzania, Warszawa 2000.

Strelau J. (2003), Psychologia. Podstawy psychologii, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Sztompka P. (2002), Socjologia Analiza społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków.

Urban A. (2009), Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Warszawa.

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r., Dz.U.07.89.590.

Żuber M. (red.), Katastrofy naturalne i cywilizacyjne. Różne oblicza bezpieczeństwa, wyd. WSOWLąd, Wrocław, 2010, Pietras Z., Ekonomiczne i logistyczne aspekty wypadków w transporcie drogowym.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism