Moda na markę alkoholu – przejaw konformizmu czy indywidualizmu

Katarzyna Liczmańska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2012.009

Abstrakt


Zachowania konsumentów stały się dominującym tematem badań na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Pozyskiwane informacje mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw w szczególności w sektorze alkoholi wysokoprocentowych, gdzie w związku z całkowitym zakazem reklamy publicznej utrudniona jest komunikacja z konsumentem. Autorka na podstawie przeprowadzonych badań1 analizuje znaczenie mody na markę alkoholu dla decyzji konsumenckich, stawia również tezę, że analizowany aspekt jest przejawem konformizmu. Alkohol pija się w towarzystwie, dla rozrywki, z potrzeby przynależności, a moda na markę alkoholu jest jedną z głównych determinant zakupowych.

Słowa kluczowe


decyzje konsumenckie; marka; moda na markę; konformizm; indywidualizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Antonides G., van Raaj W. F. (2003), Zachowanie konsumenta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Chernatony L. (2003), Marka. Wizja i tworzenie marki, GWP, Gdańsk.

Gajewski S. (1997), Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Gronhaug K., Venkatesh A. (1986), Products and Services in the Perspective of Consumer Socjalization, European Journal of Marketing, Vol. 20, Issue 10. DOI: http://dx.doi.org/10.1108/EUM0000000004672

Grzegorczyk A. (2010), Reklama, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. Kall J., Kłeczek R., Sagan J. (2005), Zarządzanie marką, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa.

Kimpakorn N., Tocquer G. (2010), Service Brand equity and employee brand commitment, Journal of Services Marketing, vol. 24, Issue 5. DOI: http://dx.doi.org/10.1108/08876041011060486

Law K. M., Zhang Z.-M., Leung Ch-S. (2004), Fashion change and fashion consumption: the chaotic perspective, „Journal of Fashion Marketing and Management”, vol. 8 Iss: 4. DOI: http://dx.doi.org/10.1108/13612020410559966

Lazer M., Culley J. D. (1983), Marketing Management Foundations and Practices, Houghton Mifflin Co., Boston.

Liczmańska K. (2011), Marka jako komunikacji marketingowej w warunkach zakazu reklamy publicznej na przykładzie sektora alkoholi wysokoprocentowych, [w:]

Komunikacja Rynkowa. Kultura. Perswazja. Technologia, red. nauk. Z. Waśkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Maison D. (2004), Utajone postawy konsumenckie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.

Marconi J. (2002), Marketing marki, Liber, Warszawa.

Słownik psychologii (2010), pod red. I. Kurcz, K. Skarżyńskiej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR , Warszawa.

Sudoł S., Szymczak J., Haffer M. (2000), Marketingowe testowanie produktów, PolskieWydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Szczepaniak M. (2007), Exquisite – nowe podejście do luksusu, „Marketing w Praktyce” sierpień.

Witek-Hajduk M. K. (2011), Zarządzanie silną marką, Wolters Kluwer, Warszawa.

Zarządzanie relacjami z klientami (2009), pod red. A. Wiśniewskiej, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.

Wiśniewska A. (2005), Czynniki decydujące o wrażliwości konsumentów na markę, [w:] Instrumenty kształtowania wizerunku marki, pod red. A. Grzegorczyka, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism