Rachunkowość jako źródło informacji o kosztach w procesie zarządzania jednostką samorządu terytorialnego

Artur Jacek Kożuch, Monika Wakuła

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2012.007

Abstrakt


Stopniowa zmiana systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego powoduje wzrost potrzeb informacyjnych generowanych przez rachunkowość. Oczekuje się od niej jednoznacznego określenia kryteriów identyfikacji, pomiaru, klasyfikacji i grupowania zasobów kontrolowanych i konsumowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Celem tego jest umożliwienie efektywnego zarządzania sektorem publicznym i dopełnienie obowiązków wynikających z zastosowania zasady memoriałowej w ewidencji księgowej. Według tej zasady podstawą oceny skuteczności prowadzonej gospodarki finansowej jest ujmowanie w księgach rachunkowych kosztów związanych z realizacją danego zadania budżetowego w okresach, w których one faktycznie zostały poniesione, a nie w momencie przekazania środków finansowych na dany tytuł wydatkowania.

Słowa kluczowe


rachunkowość; informacja; zasada memoriałowa; koszt

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Drury C. (2002), Rachunek kosztów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Filipiak B., (2009), Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, DI FIN , Warszawa.

Hendriksen E.A., van Berda M.F. (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Lichtarski J. (2005), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Nowak E. (1996), Leksykon rachunkowości, PWN, Warszawa.

Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M. (2004), Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.

Obłój K. (2000), Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa.

Sawicki K. (red.) (2001), Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa.

Winiarska K. (2000), Rachunkowość przedsiębiorstw w procesie integracji z UE, Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej, Szczecin.

Winiarska K, Kaczurak-Kozak M. (2010), Rachunkowość budżetowa, Oficyna a Wolters Kluwer business.

Zysnarska A. (2010), Rachunkowość budżetowa w świetle koncepcji prawdziwego i wiernego obrazu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism