Działalność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech na tle krajów Unii Europejskiej

Agnieszka Żołądkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2012.002

Abstrakt


W artykule przedstawiona została charakterystyka sektora MŚP w Niemczech. Szczególna uwaga została poświęcona analizie działalności innowacyjnej niemieckich małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto została podjęta próba porównania poziomu innowacyjności niemieckich przedsiębiorstw z przedsiębiorstwami pozostałych krajów Unii Europejskiej. W tym też celu omówione zostały takie aspekty, jak: odsetek podmiotów wdrażających innowacje produktowe lub procesowe, nakłady na działalność innowacyjną, odsetek firm, które wdrożyły innowacje organizacyjne lub marketingowe, procent firm prowadzących wewnętrzną działalność B+R oraz wielkość nakładów na ten cel.

Słowa kluczowe


MŚP; innowacyjność; działalność B+R

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Hybka M. M. (2009), Rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce Niemiec i Francji, [w:] A. Bielawska (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, MIKROFIRMA 2009, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Jodkowska L. (2010), Bariery działalności innowacyjnej MŚP w Niemczech, [w:] Bielawska A., Szopa A. (red.), Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami, MIKROFIRMA 2010, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Koszałka J. (2011), Doradztwo dla strategii rozwoju innowacyjnego w MŚP, PARP , Warszawa.

Łapiński J. (2010), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce, [w:] Innowacyjność 2010, PAR P, Warszawa.

Małachowski W. (2011), Społeczna gospodarka rynkowa współczesnych Niemiec, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Nowacki R., Staniewski M. W. (red.), (2010), Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, (2011), PAR P, Warszawa.

Schlüsselzahlen des Mittelstands in Deutschland gemäß der KMU-Definition der EU-Kommission, www.ifm-bonn.org [04.06.2012].

Świtalski W. (2005), Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Unternehmensgrößenstatistik – Unternehmen, Umsatz und sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 2004 bis 2009 in Deutschland, Ergebnisse des Unternehmensregisters (UR S 95), (2012), IfM Bonn, Bonn.

Wilmańska-Sosnowska S. (2010), Innowacyjność jako źródło konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, „Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie 2010”, nr 1.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism