Motywowanie jako funkcja zarządzania w obrębie przedsiębiorstwa

Agnieszka Piotrowska, Jacek Puchała

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2012.001

Abstrakt


Struktura motywów ma zawsze układ hierarchiczny. Oznacza to, że jedne wartości cenione są przez pracowników bardziej, inne trochę mniej. Powstaje osobista hierarchia potrzeb, dla każdego człowieka różna, gdyż różne osoby cenią różne wartości, przy czym ludzie preferują te wartości, które są przez nich najbardziej cenione i jednocześnie te, które uznają za najbardziej realne do osiągnięcia. W artykule podjęto próbę określenia wartości systemu motywowania w badanym przedsiębiorstwie. W tym celu przeprowadzono badania ankietowe. Podjęto również próbę określenia stosunków, jakie panują między pracownikami, oraz jakie czynniki motywacji materialnej i niematerialnej są najważniejsze dla badanych pracowników.

Słowa kluczowe


motywacja; zarządzanie; dwuczynnikowa teoria F. Herzberga

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bruce A., Pepitone J. (2001), Jak motywować pracowników, Wydawnictwo RM, Warszawa.

Gick A., Tarczyńska M. (1999), Motywowanie pracowników, PWE, Warszawa.

Gliszczyńska X. (1991), Poznawcze modele motywacji pracowników, PWN, Warszawa.

Karaś R. (2003), Teorie motywacji w zarządzaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

Lubrańska A. (2008), Psychologia pracy, Wyd. Difin, Warszawa.

Machaczka J. (1999), Podstawy zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Sikora J. (2000), Motywowanie pracowników, OPO, Bydgoszcz.

Zbiegień-Maciąg L. (1997), Motywacyjne aspekty wynagradzania pracowników, [w:] Jak skutecznie wynagradzać pracowników, K. Sedlak (red.), Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism