Promocja konsumencka w warunkach zakazu reklamy publicznej

Katarzyna Liczmańska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2011.007

Abstrakt


W dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej, kiedy główną siłą ekonomiczną jest hiperkonkurencja, kluczowym celem funkcjonowania przedsiębiorstw staje się zadowolenie klienta. Przedsiębiorstwo, aby sprawnie funkcjonować, musi prowadzić na szeroką skalę działania promocyjne, mające na celu aktywizację sprzedaży. W sektorze alkoholi wysokoprocentowych poważnym utrudnieniem w komunikacji marketingowej stają się restrykcje państwa zakazujące działań reklamowych. Autorka artykułu stawia tezę, że w obliczu całkowitego zakazu reklamy publicznej nadal można oddziaływać na decyzje zakupowe i aktywizować sprzedaż.  


Słowa kluczowe


promocja konsumencka; komunikacja; reklama

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alvarez B. A., Casielles R. V. (2005), Consumer evaluations of sales promotion: the effect on brand choice, „European Journal of Marketing”, vol. 39, Iss: 1/2. DOI: http://dx.doi.org/10.1108/03090560510572016

Cummins J., Mullin R. (2005), Promocja sprzedaży, Helion, Gliwice.

Dhar S. K., Hoch S. J. (1996), Price discrimination using in-store merchandising, „Journal of Marketing”, vol. 60, January. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1251885

Ehrenberg A. S. C., Hammond K., Goodhardt G. J. (1994), The after-effects of pricerelated consumer promotions, „Journal of Advertising Research”, July–August.

Germain R., Iyer K. N. (2006), The interaction of internal and downstream integration and its association with performance, „Journal of Business Logistics”, vol. 27/2. DOI: http://dx.doi.org/10.1002/j.2158-1592.2006.tb00216.x

Haffer M. (1998), Determinanty strategii nowego produktu polskich przedsiębiorstw przemysłowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Kotler Ph. (1999), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa.

Kotler Ph. (2004), Odpowiada na pytania na temat marketingu, DW Rebis, Poznań.

Kozłowska A. (2011), Reklama, techniki perswazyjne, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Pawlak-Kołodziejska K. (2011), Komunikacja marketingowa, w: „Marketing. Podręcznik akademicki”, redaktor naukowy K. Andruszkiewicz, TNOiK Dom Organizatora, Toruń.

Mazurek-Łopacińska (2003), Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa.

Wiktor J. (2005), Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Wiśniewska A. (2005), Czynniki decydujące o wrażliwości konsumentów na markę, w: Instrumenty kształtowania wizerunku marki, red. A. Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.

Witek-Hajduk M. K. (2011), Zarządzanie silną marką, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism