ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W POLSKICH PUBLICZNYCH SZKOŁACH MUZYCZNYCH

Krzysztof Sypek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/19491

Abstrakt


Artykuł prezentuje wyniki badania pilotażowego, dotyczącego zarządzania strategicznego w polskich publicznych szkołach muzycznych. Celem badania była identyfikacja oraz wskazanie praktyk w zakresie zarządzania strategicznego. Ramę koncepcyjną stanowiła Zrównoważona Karta Wyników. W pilotażu wykorzystano ankietę i pogłębiony wywiad niestandaryzowany. Artykuł wskazuje na potrzebę upowszechnienia wśród kadry kierowniczej szkół muzycznych możliwości wykorzystania Zrównoważonej Karty Wyników.


Słowa kluczowe


zarządzanie strategiczne; zrównoważona karta wyników; publiczna szkoła muzyczna

Bibliografia


Fidler B. (2002) Strategic Management for School Development Leading your School’s Improvement Strategy, Paul Chapman Publishing, London

Haffer R. (2011), Samoocena i Pomiar Wyników Działalności w Systemach Zarządzania Przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Haffer R., Glińska-Neweś A. (2013), Pozytywny Potencjał Organizacji jako determinanta sukcesu przedsiębiorstwa. Przypadek Polski i Francji, Zarządzanie i Finanse, vol. 4, nr 1, Gdańsk.

Kaplan R. S., Norton D. P. (2001), Strategiczna karta wyników Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Karathanos D., Karathanos P. (2005) Applying the Balanced Scorecard to Education, Journal of Education for Business, Volume 80 Issue 4, [online], https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3200/JOEB.80.4.222-230, [18.02.2019].

Łuczak M. (2003) Strategie w działalności przedsiębiorstwa Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa

Stoner J., Wankel C. (1992) Kierowanie, PWE, Warszawa

Urbanek P. (2017), Zrównoważona karta wyników w procesie zarządzania uczelnią publiczną, Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 472, Wrocław.

Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism