Pierwsze próby charakterystyki geochemicznej i palinologicznej krzemienia „czekoladowego” z kopalni Wierzbica „Zele”, pow. Radom

Dagmara H. Werra, Rafał Siuda, Oliwia Grafka, Tomasz Segit

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ARCH.2015.011

Abstrakt


W artykule zawarto wstępne wyniki analiz geochemicznych i palinologicznych krzemienia „czekoladowego” z kopalni Wierzbica „Zele”, pow. Radom.


Słowa kluczowe


krzemień „czekoladowy”; Wierzbica „Zele”; geochemia; palinologia; dystrybucja skał krzemionkowych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


AAC – Acta Archaeologica Carpathica. Kraków

Balcer B. 1976 Position and stratigraphy of flint deposits, development of exploitation and importance of the świeciechów flint in prehistory, AAC, t. 16, s. 179–199.

Bastow T. P., Aarssen van B. G. K., Lang D. 2007 Rapid small-scale separation of saturate, aromatic and polar components in petroleum, Organic Geochemistry, t. 38, s. 1235–1250.

Budziszewski J. 2008 Stan badań nad występowaniem i pradziejową eksploatacją krzemieni czekoladowych, [w:] Krzemień czekoladowy w pradziejach, red. W. Borkowski i in., Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi w pradziejach 7, Warszawa–Lublin, s. 33–106.

Budziszewski J., Grużdź W., Jakubczak M., Szubski M. 2015 Chalcolithic raw material economy in light of new data from the „Przyjaźń” mining field in Rzeczkowo (Central Poland), [w:] International Symposium on Knappable Materials „On the Rocks”, 7–11 September 2015, Barcelona, Abstracts, red. X. Mangado i in., Barcelona, s. 56.

Gedl P. 1999 Granica kreda-trzeciorzęd w zapisie dinocystowym, Przegląd Geologiczny, t. 47, z. 4, s. 391–394.

Gutowski J. 2004 Early Kimmeridgian oolitic sedimentary cycle in the Wierzbica quarry, NE margin of the Holy Cross Mts., Poland, Volumina Jurassica, t. 2, s. 37–48.

Harding I. C, Trippier S., Steele J. 2004 The provenancing of flint artefacts using palynological techniques, [w:] Lithics in action: proceedings of Lithic Studies Society Conference Held in Cardiff, September 2000, red. E. A. Walker, F. Wenban-Smith, F. Healy, Lithic Studies Society Occasional Paper 8, Oxford, s. 78–88.

Killops S., Killops V. 2005 Introduction to Organic Geochemistry, wyd. 2, Cornwall.

Krajcarz M. T., Krajcarz M. 2009 The outcrops of jurassic flint raw materials from south-western margin of the Holy Cross Mountains, AAC, t. 44, s. 183–195.

Krukowski S. 1920 Pierwociny krzemieniarskie górnictwa, transportu i handlu w holocenie Polski. Wnioski z właściwości surowców i wyrobów, Wiadomości Archeologiczne, t. 5, s. 185–205.

Lech J. 1980 Geologia krzemienia jurajskiego-podkrakowskiego na tle innych skał krzemionkowych. Wprowadzenie do badań z perspektywy archeologicznej, AAC, t. 20, s. 163–228.

Lech J. 1987 Z badań nad górnictwem krzemienia społeczności rolniczych Europy Środkowej. Relacje przestrzenne kopalń i osad, AAC, t. 26, s. 93–137.

Lech H., Lech J. 1984 The prehistoric flint mine at Wierzbica ‘Zele’: a case study from Poland, World Archaeology, t. 16, z. 2, s. 186–203.

Lech H., Lech J. 1995 PL 3 Wierzbica ‘Zele’, Radom province, Archaeologia Polona, t. 33, s. 465–480.

Lech H., Lech J. 1997 Górnictwo krzemienia w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza. Badania uroczyska „Zele” w Wierzbicy, woj. radomskie, [w:] Z badań nad krzemieniarstwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, red. J. Lech, D. Piotrowska, Warszawa, s. 95–113.

Lech H., Lech J., Adamczak K., Werra D. 2011 Extraction methods in the Bronze Age at the Wierzbica „Zele” flint mine site (Central Poland): a model, [w:] Proceedings of the 2nd International Conference of the UISPP Commission on Flint Mining in Pre- and Protohistoric Times (Madrid, 14–17 October 2009), red. M. Capote i in., British Archaeological Reports, International Series 2260, Oxford, s. 109–116.

Mapa geologiczna Polski 2000 Mapa geologiczna Polski bez utworów kenozoiku, skala 1: 1 000 000, red. R. Dadlez, S. Marek, J. Pokarski, Warszawa.

Marynowski L., Kurkiewicz S., Rakociński M., Simoneit B. R. T. 2011 Effects of weathering on organic matter: I. Changes in molecular composition of extractable organic compounds caused by paleoweathering of a Lower Carboniferous (Tournaisian) marine black shale, Chemical Geology, t. 285, s. 144–156.

Marynowski L., Narkiewicz M., Grelowski C. 2000 Biomarkers as environmental inicators in carbonate complex, example from the Middle to Upper Devonian Holy Cross Mountains, Poland, Sedimentary Geology, t. 137, s. 187–212.

Marynowski L., Szełęg E., Jędrysek O. M., Simoneit B. R. T. 2011 Effects of weathering on organic matter part II: Fossil wood weathering and implications for organic geochemical and petrographic studies, Organic Geochemistry, t. 42, s. 1076–1088.

Młynarczyk H. 1983 Wstępne wyniki badań kopalni krzemienia „czekoladowego” Wierzbica „Zele”, Sprawozdania Archeologiczne, t. 35, s. 87–115.

Peters K. E., Walters C. C., Moldowan J. M. 2005 The Biomarker Guide, t. 2, Cambridge.

Schild R. 1971 Lokalizacja prahistorycznych punktów eksploatacji krzemienia „czekoladowego” na północno-wschodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich, Folia Quaternaria, t. 39, s. 1–60.

Schild R. 1976 Flint mining and trade in polish prehistory as seen from the perspective of chocolate flint of central Poland. A second approach, AAC, t. 16, s. 147–177.

Schild R. 1980 PL 3 Wierzbica, Fundplatz Zele, Wojew. Radom, [w:] 5000 Jahre Feuersteinbergbau, red. G. Weisgerber, R. Slotta, J. Weiner, Bochum, s. 581.

Traverse A. 2007 Paleopalynology, wyd. 2, Dordrecht.


Partnerzy platformy czasopism