Graweckie stanowisko w Haliczu (Halycu) na Ukrainie. Wyniki polsko-ukraińskich badań wykopaliskowych

Krzysztof Cyrek, Oleksandr Sytnyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ARCH.2012.001

Abstrakt


Artykuł omawia wyniki polsko-ukraińskich badań prowadzonych w latach 2000– 2004 na stanowisku kultury graweckiej w Haliczu, położonym na wysokiej, lessowej terasie Dniestru. W jego obrębie odkryto koncentrację około 800 fragmentów kości mamuta oraz inwentarz składający się z ponad 6000 wyrobów krzemiennych zlokalizowanych w sąsiedztwie dwóch palenisk. Na podstawie analiz termoluminescencyjnych i radiowęglowych wyznaczono trzy fazy zasiedlenia tego miejsca datowane od 25 do 19 tysięcy lat p.n.e.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aleksandrowicz W. P., Boguckyj O., Dmitruk R., Łanczont M.

-2002 Malakofauna lessów Naddniestrza halickiego, [w:] Lessy i paleolit, s. 253–288.

Anikovič M.

-1998 Dniepro-Donskaja istoriko-kulturnaja oblast ochotnikov na mamontov:ot „vostočnovo gravetta” ku „vostočnomu epigravettu”, [w:] Vostočnyj gravett, Moskva, s. 35–66.

-1999 O migracjach w paleolite. Stratum plus, Petersburskij archeologičeskij vestnik, Sankt Petersburg–Kiszyniów–Odessa.

Bogucki A., Łanczont M.

-2002 Stratygrafia lessów Naddniestrza halickiego, [w:] Lessy i paleolit, Kraków, s. 315–327.

Borziak I. A.

-1993 Les chasseurs de renne de Kosoioutsy, site paleolithiue tardif a plusieurs niveaux sur le Dniestr moyen (rapport preliminaire), L’Anthropologie, t. 97, nr 2/3, s. 331–336.

-1998 Gravett Podniestrovija i jevo svjazy s „jedinstvom Willendorf-Pavlov-Kostionki”, [w:] Vostočnyj gravett, Moskva, s. 135–141.

Borziak I. A., Koulakovska L.

-1998 Grawet Podnistrovija. Zagalnyj ogljad, Archeologia, nr 4, s. 55–64.

Chirica V.

-1989 The Gravettian in the east of the Romanian Carpathians, Iassy.

Cyrek K., Łanczont M., Sudoł M., Sytnyk O.

-2005 Graweckie stanowisko w Haliczu na Ukrainie. Wyniki dotychczasowych badań, Rocznik Przemyski, t. 41, z. 2, Archeologia, s. 17–28.

Cyrek K., Łanczont M., Sytnyk O., Wrzesińska A.

-2002 Górnopaleolityczne obozowisko łowców mamutów nad środkowym Dniestrem (wyniki badań w latach 2000–2001), [w:] Starsza i środkowa epoka kamienia w Karpatach Polskich, red. J. Gancarski, Krosno, s. 97–109.

Cyrek K., Sytnyk A.

-2002 Paleolit Naddniestrza Halickiego, [w:] Lessy i paleolit, s. 293–314.

Czernysz A. P.

-1959 Paleolit środkowego Naddniestrza, Moskwa.

-1961 Paleolityčna stojanka Molodova V, Kijów.

-1987 Mnogoslojnaja paleolitičeskaja stojanka Molodova V, Moskva.

Damblonn F., Haesaerts P., Borziak I., Plicht van der J.

-1997 Climatic events and upper Palaeolithic chronology in the Dniester basin: new radiocarbon results from Cosautsi, Prehistoire Europeene, nr 12, s. 1–10.

Djindjan F., Koslowski J., Otte M.

-1999 Le paleolithique superieur en Europe, Paris.

Escutenaire C., Kozłowski J. K., Sytlivy V., Sobczyk K.

-1999 Les chasseurs de mammouths de la vallée de la Vistule. Kraków-Spadzista B, un site gravettien amas d’ossements de mommouths, Bruxelles.

Fedorowicz S.

-2006 Metodyczne aspekty luminescencyjnego oznaczania wieku osadów neoplejstoceńskich Europy Środkowej, Gdańsk.

Grigoriev G. P.

-1970 Verchnyj paleolit. Kamennyj vek na teritorii CCCP, Moskva.

Grigorieva G. W., Klapčuk M. N.

-1981 Pozdnepaleolitičeskaja stojanka Mežygircy I w Ivano-Frankovskoj oblasti, Kratkije Soobščenija Instytuta Archeologii AN CCCP, t. 165, s. 58–63.

Haesaerts P., Borziak I., Chirica V., Damlon F., Koulakovska L.

-2004 Cadre stratigraphique et chronologie du gravettien en Europe Centrale, [w:] The Gravettian along the Danube. Proceedings of the Mikulov conference 20.–21. November 2002, Dolní Věstonice Studies, t. 11, red. J. Svoboda, L. Sedláčková, Brno, s. 33–56.

Hronada J., Kozłowski J. K.

-1995 Complex of upper palaeolithic sites near Moravany, Western Slovakia, t. 1, 2, Kraków.

Klima B.

-1995 Dolní Věstonice II. Ein Mammutjägerrastplatz und seine Bestattungen, Dolní Věstonice Studies, t. 3, ERAUL 73, Liège.

Komar M.

-2002 Analiza pyłkowa górnoplejstoceńskich lessów i gleb kopalnych stanowisk Yezupil i Halyč sites, [w:] Lessy i paleolit, s. 245–251.

Kulakovska L., Otte M.

-1999 Mejigirzi, Préhistoire Europeenne, t. 13, s. 149–166.

Kozłowski J. K.

-1992 Le Paléolithique des Carpates occidentals, Preistoria Alpina, t. 28/2, s. 126–133.

-1998 The Gravettian in Central and Eastern Europe, Advances in World Archaeology, t. 5, s. 131–200.

-2002 La Grande Planie de L’ Europe avant le Tardiglaciaire, [w:] Préhistorie de la Grande Planie du Nord de L’Europe, Actes du Colloque Chaire Francqui interuniversitaire au titre étranger (Université de Liège, 26 juin 2001), ERAUL 99, Liège, s. 53–65.

-2004 Świat przed rewolucją neolityczną, [w:] Wielka Historia Świata, t. 1, Kraków-Warszawa.

Kozłowski J. K., Kozłowski S. K.

-1975 Pradzieje Europy od XL do IV tysiąclecia p.n.e., Warszawa.

-1996 Le Paléolithique en Pologne, Grenoble. Lessy i paleolit

-2002 Lessy i paleolit Naddniestrza halickiego (Ukraina) [Loess and Palaeolithic of the Dniester River basin, Halyč region (Ukraine)], red. T. Madeyska, Studia Geologia Polonica, t. 119, Kraków.

Łanczont M., Boguckyj A., Kravčuk J., Yacyšyn A.

-2002 Budowa geologiczna i środowisko przyrodnicze Naddniestrza Halickiego, [w:] Lessy i paleolit, s. 17–26.

Łanczont M., Poręba A., Zuberek W., Żogała B., Boguckyj A.

-2005 Geofi zyczne rozpoznanie górnopaleolitycznego obozowiska łowców mamutów w Haliczu nad Dniestrem (Ukraina), Rocznik Przemyski, t. 41, z. 2, Archeologia, s. 3–15.

Noiret P., Engesser K., Otte M.

-1998 Proposition de révision des stades techno-typologiques du Gravettien oriental, [w:] 14C et Archéologie, Actes du 3e Kongres international de Lyon (avril 1998), red. J. Evin i in., Mémoire de la Société préhistorique français, t. 26, Paris, s. 151–155.

Otte M., Noiret P., Chirica V.

-1996 Rythme évolutif du Gravettien oriental, [w:] The Upper Palaeolithic. XIII International Congress of Prehistoric and Protohistoric Sciences Forli – Italia, red. A. Montet-White, A. Palma di Cesnola, K. Valoch, Colloquium XII, L’origin du Gravettien, Forli, s. 213–226.

Rogaczev A. N., Anikovič M. W.

-1984 Pozdnyj paleolit Russkoj i Krima, [w:] Paleolit CCCP, red. P. I. Borisovskij, Moskva, s. 162–271.

Soffer O.

-1993 Upper Paleolithic of the Central Russian Plan, New York.

Sobczyk K.

-1995 Osadnictwo wschodniograweckie w dolinie Wisły pod Krakowem, Kraków.

Svoboda J.

-1994 Pavlov. Excavations 1952–1953, ERAUL 66, Liège.

Sytnyk O., Bogucki A., Łanczont M.

-1999 Stanowisko górnopaleolityczne Halicz I, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 20, s. 15–21.

Sytnyk O., Cyrek K., Bogucki A., Łanczont M.

-2004 Paleolityczna stojanka Galicz I: Archeologia i geochronologia, [w:] Problemy geomorfologii i paleografi i Ukraińskich Karpat i terytoriów przyległych, Lwów, s. 215–237.

Sytnyk O., Cyrek K., Koropetskyi R., Wrzesińska A.

-2005 Gravecka pamjatka Galycz I, Materialy i dosliždenija z archeologii Prikarpatija i Volynia, t. 9, s. 32–89.

Wojtal P.

-2002 Zwierzęce szczątki kostne ze stanowiska Halyč, [w:] Lessy i paleolit,s. 291–292.

Wojtal P., Cyrek K., Sytnyk O.

-2001 The new Upper Palaeolithic mammoth site at Halich (Ukraine), Acta Zoologica Cracoviensia, t. 44, s. 137–142.


Partnerzy platformy czasopism