Autor - szczegóły

Różański, Artur, Instytut Prahistorii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

  • Vol 21 (2013) - Artykuły
    Czeskie i morawskie wzorce architektoniczne na terenie ziem polskich we wczesnym średniowieczu. Fakty i mity
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism