Studenckie Zeszyty Naukowe WPiA UMK w Toruniu

Studenckie Zeszyty Naukowe WPiA UMK w Toruniu

O czasopiśmie

Czasopismo “Studenckie Zeszyty Naukowe WPiA UMK w Toruniu” jest recenzowanym czasopismem naukowym wydawanym w formie rocznika. Publikowane są w nim artykuły, glosy, recenzje i sprawozdania w językach: polskim i angielskim dotyczące prawa polskiego, międzynarodowego oraz porównawczego.