Polish Yearbook of Environmental Law

Polish Yearbook of Environmental Law

About the Journal

Polish Yearbook of Environmental Law to opracowanie angielskojęzyczne, którego celem jest przybliżenie zagadnień polskiego prawa ochrony środowiska czytelnikowi angielskojęzycznemu.