About the Journal

Polish Yearbook of Environmental Law to opracowanie angielskojęzyczne, którego celem jest przybliżenie zagadnień polskiego prawa ochrony środowiska czytelnikowi angielskojęzycznemu.