Vol 10, No 1 (2017)

X tom „Itinera Spiritualia” jako pierwszy w Polsce publikuje dotąd nieznane, a w ostatnich latach odnalezione teksty dwóch świętych. Są to: list św. Teresy od Jezusa z 1576 roku (tłumaczenie i komentarz: J. Nawojowski) oraz dwa młodzieńcze wiersze św. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej (tłumaczenie i komentarz: J. K. Miczyński). W niniejszym tomie znajdziemy ponadto artykuły poświęcone aktualnym tematom z zakresu duchowości (M. Chmielewski), doktrynie świętych Karmelu (J. W. Gogola, A. Ruszała, L. Wrona) oraz artykuły prezentujące wyniki badań naukowych wykładowców Karmelitańskiego Instytutu Duchowości w Krakowie (M. Zawada, P. Nyk).

Spis treści

Wprowadzenie

Od Redakcji
Piotr Nyk
9-10

Artykuły

Jerzy Nawojowski
PDF
13-39
Jan Krzysztof Miczyński
PDF
41-54
Jerzy Wiesław Gogola
55-70
Marek Chmielewski
PDF
71-83
Lidia Wrona
85-104
Marian Zawada
PDF
105-122
Andrzej Ruszała
123-143
Piotr Nyk
PDF
145-162
Albert Stanisław Wach
PDF
163-194


Partnerzy platformy czasopism