KTO JEST PŁATNIKIEM? WARTOŚĆ PRYWATNYCH INFORMACJI Z PERSPEKTYWY KLIENTÓW I FIRM

Karolina Małagocka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.012

Abstrakt


W gospodarce opartej na wiedzy dane stały się ważnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej. Sektor prywatny i publiczny wykazują ogromne zainteresowanie pozyskiwaniem coraz większej ilości informacji. Z rosnących zbiorów nieuporządkowanych, pozornie rozłączonych danych, można wyodrębnić informacje, które mogą nie tylko zidentyfikować daną osobę, ale także określić jej cechy demograficzne, społeczno-geograficzne, behawioralne lub psychiczne, poznać preferencje zakupowe, śledzić ich rozkład dnia i nawyki. W tym sensie stają się one atrakcyjne dla
każdego rodzaju firmy działającej online, w tym dla reklamodawców. Po drugiej stronie znajdują się konsumenci, dla których prywatne informacje są zasobem, potencjalnie wymienialnym na różne materialne i niematerialne korzyści. Niezależnie od faktu, że niektóre prywatne informacje są postrzegane jako bardziej wrażliwe lub bardziej wartościowe niż inne, klienci, o czym świadczą liczne badania, bardziej cenią pieniądze niż prywatność danych. Wartość informacji zależy od tego, kto jest jej właścicielem, kto o nią pyta i ile chce za nią zapłacić. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji wartości prywatnych informacji z perspektywy klientów i firm.


Słowa kluczowe


prywatność, kwestie prywatności, indeks segmentacji prywatności, chęć ochrony, gotowość do zaakceptowania

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Ackerman, M.S. (2004). Privacy in pervasive environments: Next generation labeling protocols. Personal and Ubiquitous Computing, 8.

Acquisti, A. (2004). Privacy in electronic commerce and the economics of immediate gratification. In Proceedings of the 5th ACM Conference on Electronic Commerce. New York: ACM Press.

Acquisti, A., & Grossklags, J. (2005). Privacy and rationality in individual decision making. IEEE Security and Privacy, 3.

Acquisti, A., Taylor, C. R., & Wagman, L. (2016). The economics of privacy.

Adomavicius,G., Tuzhilin, A. (2005) Personalization technologies: a process-oriented perspective, “Communications of the ACM”, 48(10).

Bennett, C.J. (1995). The political economy of privacy: A review of the literature. Hackensack, NJ: „Center for Social and Legal Research”.

Călin, V., Mihai, O., Carmen, A., Diana, D.(2012). Attitudes Of The Consumers Regarding Their Personal Data: What Has Changed Under The Recent Years?. “ THE ANNALS OF THE UNIVERSITY OF ORADEA”, 1222.

Castells, M. (2007). Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa.

Debatin, B., Lovejoy, J. P., Horn, A. K., Hughes, B. N. (2009). Facebook and online privacy: Attitudes, behaviors, and unintended consequences. “Journal of Computer‐Mediated Communication”, 15(1).

Dinev, T. & Hart, P. (2006). An Extended Privacy Calculus Model for E - Commerce Transactions. “Information Systems Research”,17 (1).

Fazlagić, A. (2004). Zarządzanie wiedzą w sektorze publicznym [online]. eGov-pl – Forum Nowoczesnej Administracji Publicznej Pobrane z : www.fazlagic.egov.pl [dostęp: 27.02.2018]

Jaisingh, J., Barron, J., Mehta, S., & Chaturvedi, A. (2008). Privacy and pricing personal information. „European Journal of Operational Research”, 187.

Krasnova, H. et al. (2012). Self-disclosure and Privacy Calculus on Social Networking Sites: The Role of Culture Intercultural Dynamics of Privacy Calculus. “Business & Information Systems Engineering”, 4 (3).

Kim, J.E., & Yeo, J. (2010). Valuation of consumers' personal information: A South Korean example. „Journal of Family and Economic Issues”, 31.

Malhotra, N.K. et al. (2004). Internet users' information privacy concerns (IUIPC): the construct, the scale, and a causal model. “Information Systems Research“,15 (4).

Muraszkiewicz M., (2002): Wybrane zagadnienia systemów baz danych, [w:] Efektywność zastosowań systemów informatycznych, pr. zb. pod red. J. K. Grabary i J. S. Nowaka, PTI, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne.

Min, J. (2016). Personal information concerns and provision in social network sites: Interplay between secure preservation and true presentation. „Journal of the Association for Information Science and Technology”, 67.

Min, J., & Kim, B. (2015). How are people enticed to disclose personal information despite privacy concerns in social network sites? The calculus between benefit and cost. „Journal of the Association for Information Science and Technology”, 66.

Nalewajek, M., Mącik, R. (2014). Odczuwana prywatność a zachowania konsumenta w wirtualnym i fizycznym kanale sprzedaży w świetle wyników badań własnych. „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, (337).

Norberg, P., Horne D. (2007) The privacy paradox: Personal information disclosure intentions versus behaviors. “Journal of Consumer Affairs”. 41, no. 1.

Ohkubo, M., Suzuki, K., Kinoshita, S. (2005) RFID privacy issues and technical challenges, “Communications of the ACM”, 48(9).

Pavlou, P. (2003). Consumer acceptance of electronic commerce: Integrating trust and risk with the technology acceptance model. “International Journal of Electronic Commerce”, 7, no. 3.

Penc, J. (1997). Leksykon biznesu. Placet.

Phelps, J., Nowak, G., & Ferrell, E. (2000). Privacy concerns and consumer willingness to provide personal information. „Journal of Public Policy and Marketing”, 19.

Pomykalski, A. (2001). Zarządzanie innowacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN

Preibusch, S. (2006). Personalized services with negotiable privacy policies. In PEP06, CHI 2006 workshop on privacy-enhanced personalization, Montreal, Canada.

Smith, H.J., Dinev, T., & Xu, H. (2011). Information privacy research: An interdisciplinary review. „MIS Quarterly”, 35.

Spiekermann, S., Grossklags, J., & Berendt, B. (2001). E-privacy in 2nd generation e-commerce: Privacy preferences versus actual behavior. In Proceedings of the 3rd ACM Electronic Commerce Conference (pp. 38–47). New York: ACM Press.

Steinfeld, N. (2015). Trading with privacy: The price of personal information. „Online Information Review”, 39.

Sznajder, A. (2014). Technologie mobilne w marketingu. Oficyna Wolters Kluwer business.

Westin, A. F. (1967). Privacy and freedom Atheneum. New York.

White, T.B. (2004). Consumer disclosure and disclosure avoidance: A motivational framework. „Journal of Consumer Psychology”, 14.

Woodruff, A., Pihur, V., Consolvo, S., Schmidt, L., Brandimarte, L., & Acquisti, A. (2014, July). Would a privacy fundamentalist sell their dna for $1000... if nothing bad happened as a result? the westin categories, behavioral intentions, and consequences. In Symposium on Usable Privacy and Security (SOUPS) (Vol. 4, p. 2).

Xu, X. et al. (2008). Examining the formation of individual's privacy concerns: Toward an integrative view. In Proceedings of the International Conference on Information Sytems (ICIS 2008), Paris, France.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

Partnerzy platformy czasopism