Polskie muzeum LGBTQIA

Agnieszka Wiciak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/32693

Abstrakt


Artykuł jest prezentacją wirtualnego muzeum, które powstało w dniu 6 czerwca 2018 r.. Podejmuje ono tematykę historyczną związaną z grupą mniejszościową o nazwie LGBTQIA. Muzeum powstało jako konsekwencja działań archiwalnych podejmowanych przez grupę kolekcjonerską pod nazwą Klub historyczny (od 2019 w strukturach Fundacji Q) a prowadzący od początku działania ratownicze archiwaliów z lat 90-tych XX w. Powołanie muzeum w formie wirtualnej, wiązało się z trudnościami w uruchomieniu stacjonarnego, stąd taka forma upublicznienia uznana została za najodpowiedniejszą. Do tej pory zaprezentowane zostały trzy wirtualne wystawy. Muzeum jak i archiwum nakierowane są na cel, jakim jest włączenie historii społeczności LGBTQIA jako narzędzia wspomagającego osoby, które odkrywają lub poszukują swojej tożsamości i borykają się w sposób bolesny w tym procesie z samym sobą jak i otoczeniem. Celem samego archiwum jest zbieranie materiałów niedostępnych online a którym grozi nieodwracalne przepadnięcie, natomiast rolą muzeum jest popularyzacja i docieranie do jak największej ilości odbiorców. Podczas tworzenia wystaw pojawiają się liczne wyzwania m.in związane z dbaniem o to by treści były bezpieczne dla niepełnoletnich. Równolegle do prac archiwalnych i muzealnych prowadzone są nagrania historii mówionej osób aktywnie działających na rzecz społeczności LGBT. Ważną kwestią jest to, w jaki sposób wystawy są odbierane przez społeczność, nie tylko LGBT ale również heteronormatywną. Chociaż muzeum powstało jako wsparcie dla archiwum, to obecnie obie formy są pełnoprawne i mają określoną rolę w działaniach Klubu historycznego.

Słowa kluczowe


Muzeum LGBTQIA; wirtualne muzeum; historia społeczności LGBTQIA; Foundacja Q

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Maruszewski Tomasz

: Psychologia poznania, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Paczkowska-Łagowska Elżbieta

: O historyczności człowieka. Studia filozoficzne, Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.

[bibliografia internetowa w skoroszycie]


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism