Muzeum w suszarni bielizny. O Izbie Pamięci Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego w Łodzi

Sebastian Latocha, Adam Białkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/32688

Abstrakt


Artykuł poświęcony jest łódzkiemu minimuzeum mieszczącemu się w zabytkowym „zielonym baraku” po suszarni bielizny na międzywojennym, modernistycznym osiedlu im. Józefa Montwiłła-Mireckiego. Izby Pamięci – tak nazywa się ta placówka – nie ma na mapie miejskich instytucji kultury. Działa na peryferiach miejskiego życia kulturalnego, ale stanowi symboliczne centrum osiedla, materializuje „zmediatyzowaną pamięć” (van Dijk) i tożsamość autobiograficzną i kulturową lokalnej społeczności. O okolicznościach powstania Izby Pamięci, o ludziach skupiających się wokół niej, o muzealiach i o prozaicznych problemach egzystencji tego miejsca jest rozmowa z Tadeuszem Krzemińskim, jednym z ostatnich żyjących kreatorów Izby.

Słowa kluczowe


muzeum; zmediatyzowana pamięć; osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego w Łodzi; społeczność lokalna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Augé Marc

: Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, tłum. R. Chymkowski,

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Battilani Patrizia, Bernini Cristina, Mariotti Alessia

: How to cope with dissonant heritage: a way towards sustainable tourism development, „Journal of Sustainable Tourism”, vol. 26, no. 8.

Ciarkowski Błażej, Stefański Krzysztof

: Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku, Łódź: Dom Wydawniczy Księży Młyn.

van Dijck José

: Pamięć zmediatyzowana jako narzędzie pojęciowe, tłum. R. Chymkowski, [w:] Antropologia pamięci. Zagadnienia i wybór tekstów, P. Majewski, M. Napiórkowski (red.), Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Dragićević-Šešić Milena, Rogač-Mojatović Ljiljana

: Balkan Dissonant Heritage Narratives (and Their Attractiveness) for Tourism, „American Journal of Tourism Management”, 3 (1b).

Fornalska Dorota

: Osiedle Montwiłła-Mireckiego. Opowieść mieszkańców. Przed wojną / wysiedlenia /

powroty, Łódź: Dom Wydawniczy Księży Młyn.

Gicgier Tadeusz

: Polesie Konstantynowskie, „Dziennik Łódzki”, 19–20 czerwca.

Gronczewska Anna

: Osiedle na Polesiu Konstantynowskim ma już 90 lat. To piękny jubileusz, „Kocham Łódź” (dodatek do „Dziennika Łódzkiego”), 28 września.

: Przedwojenne osiedla miały własne gazownie, kanalizację, wodociąg, „Kocham

Łódź” (dodatek do „Polska. Dziennik Łódzki”), 22 listopada.

: Tragiczny los Karola Hillera i jego dzieł, „Kocham Łódź” (dodatek do „Polska. Dziennik Łódzki”), 7 stycznia.

: Osiedle, które ma duszę, „Dziennik Łódzki”, 30 stycznia.

Latocha Sebastian

: Animation of a Local Urban Community. Sebastian Latocha Talks to Remigiusz Kaczmarek, the Chairman of the Józef Montwiłł-Mirecki Community Council in Łódź, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 59.

Macdonald Sharon

: Difficult heritage. Negotiating the Nazi past in Nuremberg and beyond, London — New York: Routledge.

Malinowski Mirosław

: Jak u Pana Boga za piecem Mirosława Malinowskiego, „Express Ilustrowany”,

października.

Olenderek Joanna

: Łódzki modernizm i inne nurty przedwojennego budownictwa, t. 2, Łódź: Dom Wydawniczy Księży Młyn.

Ostapowicz Agnieszka

: Chmury w raju, „Dziennik Łódzki”, 27 czerwca.

Posern-Zieliński Aleksander

: Antropologia „nagląca”, [w:] Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, Z. Staszczak (red.), Warszawa — Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Rayzacher Joanna

: Dzielnica pełna tajemnic, „Twoja Gazeta”, grudzień.

Szlachetka Małgorzata

: Tutaj wszyscy mówią sobie „dzień dobry”, „Tygodnik Łódź” (dodatek do „Gazety

Wyborczej”), 25 września.

Zalewska Anna

: Palimpsest, [w:] Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, M. Saryusz-Wolska,

R. Traba (red.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism