O muzealnym magazynie rzeczy

Iwona Święch

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/32665

Abstrakt


Artykuł jest odautorską refleksją na temat koncepcji, budowania scenariusza i problemów dotyczących stałej wystawy pt Porządek rzeczy. Magazyn Piotra B. Szackiego czynnej w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Punktem wyjścia jest kolekcja z zakresu gospodarki podstawowej i rzemiosł , którą tworzył wybitny muzealnik , pracownik tego muzeum – Piotr Szacki. Artykuł przedstawia jak i dlaczego magazyn muzealny z tą kolekcja został zaprezentowany w formie wystawy. Zarysowuje także tło tych działań : wcześniejsze modele kolekcjonerskie w muzealnictwie etnograficznym oraz inne zbliżone formą realizacje wystawowe w polskich muzeach. Na koniec przedstawia działania podejmowane na otwartej już wystawie (nie zawsze dobrze oceniane) oraz opinie zwiedzających.


Słowa kluczowe


muzealnictwo; kolekcja; wystawa magazynowa; przedmioty; kultura typu ludowego; zapis filmowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutzowa Cezaria

: Wskazówki dla zbierających przedmioty dla Muzeum Etnograficznego Uniwersytetu

Stefana Batorego w Wilnie, Wilno: Pracownia Etnologii Uniwersytetu Stefana

Batorego.

: Zakład Etnologii Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i jego zadania, „Balticoslavica”,

t. 1, Wilno: Instytut Naukowo Badawczy Europy Wschodniej.

Chojnacki Krzysztof, Szacki Piotr,

: Film etnograficzny, folder z Przeglądu Filmów Etnograficznych, Włocławek:

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej.

Czerni Krystyna

brak daty: Kantor i mechanizmy pamięci [w:] Wirtualne Muzea Małopolski http://muzea.

malopolska.pl/interpretacje/-/a/kantor-i-mechanizmy-pamieci; odczyt: 2.02.2019.

Moszyński Kazimierz

: Etnografia w muzeach regionalnych, Warszawa: Nasza Księgarnia.

Piłsudski Bronisław

: W sprawie Muzeum Tatrzańskiego. (O urządzenie działu ludoznawczego), „Rocznik

Podhalański”, t. 1, 1914–1921, Zakopane — Kraków.

Sikora Sławomir

: Porządek rzeczy. Magazyny Piotra B. Szackiego, „Zbiór Wiadomości do Antropologii

Muzealnej”, nr 4.

Sudjic Deyan

: Język rzeczy, przeł. Adam Puchejda, Kraków: Karakter.

Szacki Piotr

: Refleksja o pruderii. O funkcjonowaniu pojęć w muzealnictwie etnograficznym,

„Rocznik muzealny”, T. IV, Włocławek.

Święch Jan, Tubaja Roman

: Szkoły i kierunki w etnologii a muzealnictwo etnograficzne w Polsce [w:] Przeszłość

etnologii polskiej w jej teraźniejszości, red. Z. Jasiewicz i T. Karwicka, Poznań.

Tarasiuk Agnieszka

: Skontrum w Muzeum Rzeźby, Warszawa: Muzeum Narodowe.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism