"Mikrohistorie" czyli jak powoiadać o obiektach etnograficznych

Agnieszka Marczak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/32664

Abstrakt


Mikrohistorie, czyli jak opowiadać o obiektach etnograficznych porusza problematykę opisu i prezentacji obiektów w muzeach etnograficznych, niewpisujących się w tradycyjnie pojmowaną kolekcję etnograficzną jako dotyczącą tzw. kultury ludowej. W tekście została przedstawiona propozycja Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie pt. Mikrohistorie. Ten cykl wystawienniczy dotyczy obiektów nieeksponowanych na wystawie stałej Muzeum. W ramach Mikrohistorii opisy tych eksponatów są tworzone na podstawie wywiadu etnograficznego z darczyńcami/byłymi użytkownikami rzeczy przekazanych do zbiorów MEK.


Słowa kluczowe


mikrohistorie; Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie; obiekty etnograficzne; wystawa etnograficzna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barański Janusz

: Świat rzeczy. Zarys antropologiczny, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Benedyktowicz Zbigniew

: Wstęp do Księgi obrazów, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, t. 65, z. 4.

Cruikshank Julie

: Oral Tradition and Material Culture: Multiplying Meanings of ‘Words’ and ‘Things’,

„Anthropology Today”, Vol. 8, No. 3.

Domańska Ewa

: Mikrohistorie: spotkania w międzyświatach, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Miller Daniel

: Why some things matter?, „Material Cultures. Why some things matter?”, ed. D.

Miller, London: Routledge.

Miłosz Czesław

: Historie ludzkie, [w:] C. Miłosz, Wiersze wszystkie, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Oleszkiewicz Małgorzata

Opis Obiektu tygodnia: Palma wielkanocna [https://etnomuzeum.eu/zbiory/

palma-wielkanocna-2, data dostępu: 11.08.2020].

Rakowski Tomasz

a: Rzeczy. Rekonesans antropologiczny (dyskusja), „Kultura Współczesna” 2008,

nr 3, głos w dyskusji.

b: Antropologia rzeczy. Wprowadzenie, „Kultura Współczesna” 2008, nr 3.

Robotycki Czesław

: Nie wszystko jest oczywiste, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Święch Jan

: Uwagi na marginesie ankiety: Polskie muzeum etnograficzne w XXI wieku, w czasopiśmie

„Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej”, „Zbiór Wiadomości do

Antropologii Muzealnej”, nr 1.

Zaleski Marek

: Formy pamięci, Gdańsk: Słowo/Obraz/Terytoria.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism