Muzealne przypadki Profesor Zofii Sokolewicz

Joanna Koźmińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/32511

Abstrakt


Proffesor Z. Sokolewicz (1932-2020) was a humanist with broad research interests (ethnology, cultural anthropology, human rights, European studies etc.) and with extraordinary organisational talent. Her involvement in matters related to museology was one of her many activities. The text discusses matters rrelated to this subject, among others, using as an example the activity of professor Cezaria Jędrzejewiczowa, the author of the concept of the ethnografic museum theory. On the basis of an archival research query, Zofia Sokolewicz made an attempt to reconstruct Cezaria Jędrzejewiczowa's museological views. Z. Sokolewicz was the initiator and patron of the University of Warsaw Museum, which was established as a result of a grassroots ethnographic community initiative (together with M. Pokropek) in the early 1980s. The article discusses hr long-term cooperation with the National thnographic Museum in Warsaw, which had always been a subjecy of her concern and interest, from substantive issues to the daily finctioning of this institution. She cared deeply to use the competences and expertise of the museum staff. In the article's conclusion professor Sokolewicz's role in the creation of ZWAM magazine is described.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barańska Katarzyna, Muzeum etnograficzne: misje, struktury, strategie, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2004

Barańska Katarzyna, Słowo od Redakcji, "ZWAM", nr.1, 2014

Baudoin de Courtenay-Ehrenkeutzowa Cezaria, Zakład Etnologii Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, "Balticoslavica" nr. 1, Wilno, 1933

Braun Krzysztof, Anna Kutrzeba-Pojnarowa (1913-1993), "Rocznik Mazowiecki", t. 20, 2008

Kamocki Janusz, Zbory afrykanistyczne w muzeach polskich, "Etnografia Polska", t. 10, 1966

Sokolewicz Zofia, Afryka nieznana a bliska: wystawa etnograficzna wrzesień-październik 1962, Wyd. PKIN, Warszawa 1962

Sokolewicz Zofia, Eko-muzeum i współczesność: wspomnienie o Piotrze Szackim, "Etnografia Nowa", nr. 3, 2011

Sokolewicz Zofia, Pierwsza, uznana, zapomniana, powraca: Cezaria Anna Baudoin de Courtenay, primo voto Vasmer, secndo Ehrenkreutz, tertio Jędrzejewiczowa, [w:] Obserwatorki z wyobraźnią. Etnograficzne i socjologiczne pisarstwo kobiet, red. G. Kubia i K. Majbroda, PTL, Wrocław 2014

Sokolewicz Zofia, Cezaria Anna Baudoin de Courtenay-Vasmer-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa 1885-1967, [w:] Portrety uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego 1915-1945, red. P Salwa. A.K. Wróblewski, Wydawnictwo UW, Warszawa 2016

Sokolewicz Zofia, Cezaria Baudoin de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa - uczona i organizatorka [w:] Siłaczki, szefowe, społeczniczki: Polki organizatorki, red. E. Bogacz-Wojtanowska, M. Kostera, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019

Zadrożyńska Anna, Przedmowa [w:] Horyzonty antropologii kultury. Tom w darze Profesor Zofii Sokolewicz, Wydawnictwo DiG, Warszawa, 2009


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism