Muzea i samorządy. Uwagi o potrzebie wzajemności

Katarzyna Barańska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/18895

Abstrakt


Relations between territorial self-government and museums in this article are perceived from the perspective of duty and responsibility. Museums are treated here as catalysts of social ties, building identity and „third places” (according to Ray Oldenburg concept). The necessity of undertaking social consultations and participatory model of engagement in culture is emphasized here. Recapitulation of relations between museums and local governments is perceived as particularly important in the face of ever-growing interest in cultural heritage.

Słowa kluczowe


samorząd; wzajemność; odpowiedzialność; współudział; muzeum jako trzecie miejsce

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogacz-Wojtanowska Ewa 2013: Zdolności organizacyjne a współdziałanie organizacji pozarządowych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Borusiewicz Mirosław 2000: Muzea jako przedsiębiorstwa. Ich miejsce i rola w społeczeństwie, [w:] Muzealnictwo w Polsce i w Holandii. Warsztaty polsko-holenderskie w Nieborowie, Warszawa: Muzeum Narodowe w Warszawie.

Hughes Mark 2008: Marketing szeptany: z ust do ust, jak robić szum medialny wokół siebie, firmy, produktu, Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.

Koźmiński Andrzej Krzysztof 2000: Organizacja, [w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Maurer Robert 2007: Filozofia Kaizen. Jak mały krok może zmienić Twoje życie, Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Michalak Dominika, Koryś Izabela, Kopeć Jarosław 2016: Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku, Warszawa: Biblioteka Narodowa, http://www. bn.org.pl/download/document/1459845698.pdf (odczyt: 01.11.2016)

Oldenburg Ray 1999: The Great Good Place, New York: Marlowe&Company.

Simon Nina 2010: The Participatory Museum, California: Publ. MUSEUM, Santa Cruz.

Stowarzyszenie Klon/Jawor 2014: Współpraca w obszarze kultury, Kraków: Wydawnictwo Attyka.

Szaranowicz-Kusz Marta 2012: Kto ma prawo do partycypacji, [w:], Erbej J., Sadura P. (red.), Warszawa: Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej, s. 51–64.

ICOM Cultural Diversity Charter http://inclusivemuseum.org/wp-content/uploads/2013/04/ICOM_Cultural_Diversity_Char ter.pdf; odczyt: 28.10.2018.

ICOM Museum Definition http://icom.museum/the-vision/museum-definition/; odczyt: 28.10.2018.

Platforma Kultury http://www.platformakultury.pl/artykuly/81-kultura-sie-liczy.html; odczyt: 02.11.2016.

Powszechna Deklaracja UNESCO o różnorodności kulturowej http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Dekl_o_roznorodnosci.pdf; odczyt: 28.10.2018.

Traktat 2006, Wersja skonsolidowana traktatu ustanawiającego Unię Europejską http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14436&Item id=436#1; odczyt: 28.10.2018.

Ustawa… Ustawa o samorządzie terytorialnym, Dz.U. z 2016 poz. 446; wersja: 04.04.2016.

Wydatki na kulturę w 2013 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/kultura/wydatki-na-kulture-w-2013-r-,1,3.html; odczyt: 02.11.2016.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism