Muzea w sieci zobowiązań. Próba zdiagnozowania problemów

Anna Nadolska-Styczyńska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/18894

Abstrakt


The article deals with the problems faced by Polish museums (especially – ethnographic and regional). The author undertakes the question related to the organizational subordination of museums, as well as problems related to the adoption of the principles of New Museology. She emphasizes the educational role (understood as inculcation of knowledge and the values) of the museum. Unfortunately, the museums are often focused on such activities, which give the opportunity to increase museum attendance. In the further part, the paper is focused on the problem of the “participation in museums”. It is important to study the social environment in which the museum operates and let it`s representation to participate in the museum works and lives. Generally, this ought to be a dialogue between the museum and visitors, who have their knowledge and needs. Unfortunately, museums often accept and get used to, simple expectations. Finally, the museums have become the element of popular culture. The next problem, that has been taken by the author is the cooperation between Polish museums and local scientific associations.


Słowa kluczowe


muzeum, organizacja, misja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bal Mieke 2005: Dyskurs muzeum, [w:] Muzeum sztuki. Antologia, red. Maria Popczyk, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.

Barańska Katarzyna 2011: Muzeum i jego otoczenie a tożsamość lokalna, „Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, Tom II. 2013: Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, Kraków: Wydawnictwo Attyka.

Bartosz Antoni 2015: Szukając sensu w sprawozdawczych tabelkach, [w:] I Kongres Muzealników Polskich, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Borusiewicz Marek 1994: Stan i potrzeby muzealnictwa polskiego, „Zdarzenia Muzealne”, Biuletyn ODZ, nr 9.

Clair Jean 2009: Kryzys muzeów. Globalizacja kultury, przeł. J. M. Kłoczkowski, Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.

Efekt... 2018: Efekt Bilbao/kult cargo. Nowe instytucje kultury w Polsce, Elbląg: Wydawnictwo Biblioteki Elbląskiej.

I Kongres... 2015: I Kongres Muzealników Polskich, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Matt Gerald 2006: Muzeum jako przedsiębiorstwo, Warszawa: Fundacja Aletheia.

Niezabitowski Michał 2015: Czy muzeum potrzebuje nowej definicji?, [w:] I Kongres Muzealników Polskich, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Nadolska-Styczyńska Anna 2011: Pośród zabytków z odległych stron. Muzealnicy i polskie etnograficzne kolekcje pozaeuropejskie, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

: Oczywista konieczność. Rzecz o działalności naukowo-badawczej muzeum etnograficznego, Muzealnictwo, nr 55.

: Pozaeuropejskość w europejskim muzeum, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej”, nr 4.

O potrzebie... 2015: O potrzebie wypracowania zasad wspierania zadań muzeum przez działające w ich otoczeniu organizacje społeczne i osoby prywatne, [w:] I Kongres Muzealników Polskich, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Szczerski Andrzej 2005: Kontekst, edukacja, publiczność – muzeum z perspektywy „Nowej muzeologii”, [w:] Muzeum sztuki. Antologia, red. Maria Popczyk, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.

Szeląg Marcin 2015: Muzea wobec różnych potrzeb zróżnicowanej publiczności. Działania edukacyjne muzeów, [w:] I Kongres Muzealników w Łodzi, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Ustawa 1962: Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r, o ochronie dóbr kultury i o muzeach, „Dziennik Ustaw PRL”, z dnia 21 lutego 1962 r. nr 10.

Włodarski Józef, Zeidler Kamil 2008: Prawo muzeów, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Busines.

Van Mensch Peter, Meijer Van Mensch Leontine 2011: New trends in museology, Celje: Museum of Recent History Celje.

Vergo Peter 2005: Milczący obiekt, [w:] Muzeum sztuki. Antologia, red. Maria Popczyk, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.

Zając Marta 2005: Nowa muzeologia lub jak spojrzeć w oczy Meduzie, [w:] Muzeum sztuki. Antologia, red. Maria Popczyk, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.

Folga-Januszewska Dorota 2008: Muzea w Polsce, 1989-2008. Stan, zachodzące zmiany i kierunki rozwoju muzeów w Europie oraz rekomendacje dla muzeów polskich (raport na zlecenie MKiDN), Warszawa http://www.kongreskultury.pl/library/File/rap.muzea/red_folga_muzea.pdf; data odczytu 31.10.2018.

Informator Informator edukacyjny Muzeum Okręgowego na rok 2018/2019, http://www.muzeum.torun. pl/aktualnosc-4-192-informator_edukacyjny_muzeum_okregowego.html

Kujawka Małgorzata Pałac Poznańskiego, http://lodz.wyborcza.pl/lodz/56,35136,18390642,palac-poznanskiego,, 5.html; data odczytu 31.X. 2018.

Ustawa o muzeach https://www.lexlege.pl/ustawa-o-muzeach/#ustawa-o-muzeach/; data odczytu 31.10.2018

Wynajem Wnętrz http://www.muzeum-lodz.pl/pl/palac-poznaskich/wynajem-wntrz; data odczytu 31.10. 2018.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism