Kuźnia z Porszewic, powiat Pabianice, województwo łódzkie jako dokument architektury i rzemiosła wiejskiego

Piotr Czepas

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/18890

Abstrakt


This article is a presentation of the history of a smithy, located in the village of Porszewice, in Pabianicki County, Łódzkie Voivodeship. The forge was established at the beginning of the 20th century and worked almost uninterruptedly until 2012 when it was purchased by the Museum of Archaeology and Ethnography in Łódź. Throughout its existence, the forge was connected with the activities of the Górniak family, who had a tradition of blacksmithing for over a century. Currently, the forge is open to the public at the Łęczycka Zagroda Chłopska open-air museum in Kwiatkówek, which is part of the Museum of Archaeology and Ethnography in Łódź.

Słowa kluczowe


kuźnia; kowalstwo; muzeum; Łęczycka Zagroda Chłopska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baranowski Władysław 1976: Rękodzieło i przemysł wiejski, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Etnograficzna”, t. XIX.

Bohdanowicz Jacek 2014: Kowalstwo ludowe. Rzemiosło i sztuka. Katalog zbiorów, Wrocław: Muzeum Narodowe we Wrocławiu.

Bohdanowicz Janusz 1963: Materiały do kowalstwa ludowego południowej Kielecczyzny, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Chlebowska Barbara, Czepas Piotr 2015: Łęczycka Zagroda Chłopska. Powstanie i funkcjonowanie w pierwszych latach, „Acta Scansenologica”, t. XI.

Czepas Piotr 2014: Założenia programowe części etnograficznej Obiektu Zamiejscowego Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, „Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, t. V.

Gil Euzebiusz 1982: Współczesne ludowe kowalstwo Opolszczyzny, Opole: Instytut Śląski.

Jasiewicz Zbigniew 1963: Studia historyczno-etnograficzne nad kowalstwem wiejskim w Wielkopolsce, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Król Helena 1974: Dawne kowalstwo i ślusarstwo w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, „Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Sztuka”, z. 7.

Kopczyńska-Jaworska Bronisława, Niewiadomska-Rudnicka Maria (red.) 1997: Piękno użyteczne czy piękno ginące, Łódź: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Lech Józef 1957: Kowale jasieńscy, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Etnograficzna”, t. I.

: Rzemiosła w Klonowej, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Etnograficzna”, t. III.

: Zakres wytwórczości rękodzielniczej w Załęczu Wielkim, rynki zbytu i zakupów, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Etnograficzna”, t. V.

Łoś Henryk Eugeniusz 1974: Studia nad kowalstwem wiejskim w regionie częstochowskim, „Rocznik Muzeum w Częstochowie”, t. IV, z. 1.

Pisera Krzysztof 2004: Materialne podstawy bytu mieszkańców wsi Jasień, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Etnograficzna”, t. XXXII.

Powiłańska-Mazur Danuta 1997: Kowalstwo, [w:] Piękno użyteczne czy piękno ginące, red. B. Kopczyńska-Jaworska, M. Niewiadomska-Rudnicka, Łódź: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Reinfuss Roman 1983: Ludowe kowalstwo artystyczne w Polsce, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Skuza Zbigniew Adam 2006: Ginące zawody w Polsce, Warszawa: Sport i Turystyka – MUZA SA.

Stanaszek Mieczysław 1973: Sułkowice. Osiedle tysiąca kowali, Katowice: Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Sułkowice.

Turnau Irena 1965: Wystawa «Ziemia łęczycka i sieradzka w tysiącleciu państwa polskiego» w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XIII, nr 1.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism