Zespół redakcyjny

redaktor naczelny

  1. Katarzyna Barańska, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Kultury

sekretarz redakcji

redaktor językowy (język polski)

redaktor językowy (język angielski)

redaktor technicznyPartnerzy platformy czasopism