Dziesięciolecie Polski odrodzonej w publikacjach książkowych – analiza edytorska na wybranych przykładach

Joanna Kułakowska-Lis

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SP.2019.011

Abstrakt


Celem artykułu była analiza publikacji (zwartych) wydanych z okazji 10 rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości, w 1928 i 1929 roku. Źródłem informacji o ponad 100 pozycjach
o takim charakterze był Wykaz Druków wydawanych w Rzeczpospolitej Polskiej i druków
polskich lub Polski dotyczących wydawanych za granicą, który ukazywał się od 1928 roku.
Analizowane książki pogrupowano według ich tematyki: opracowania historyczne, publikacje
poświęcone Józefowi Piłsudskiemu, wiersze i pieśni, pozycje dotyczące problematyki
gospodarczej itp. Szczegółowej analizie edytorskiej poddano wybrane edycje: Dziesięciolecie
Polski Odrodzonej Księga Pamiątkowa, Złota księga Polski oraz Przemysł i handel, omawiając
zagadnienia dotyczące koncepcji redakcyjnej, projektu graficznego, układu i doboru ilustracji
i celu wydania.


Słowa kluczowe


10 rocznica odzyskania niepodległości, sztuka książki, edytorstwo, typografia

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism