Polska roku 1989 na łamach tygodnika „Russkaja Mysl'”

Bartosz Gołąbek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SP.2019.010

Abstrakt


Tekst jest analizą obrazu zamian zachodzących w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w symbolicznym
1989 roku zawartym na łamach czasopisma rosyjskiej emigracji „Russkaja Mysl’”.
Szczególnie aktywną rolę w opisie i komentowaniu wydarzeń zachodzących w Polsce na
łamach tego czasopisma przyjęła tłumaczka i dysydentka Natalia Gorbaniewska. Jej szerokie
kontakty w Polsce oraz doskonała znajomość języka otworzyły jej drogę do specjalizacji
w sprawach polskich, co było szczególnie wartościowe w czasie społecznej i politycznej rewolucji
czasu przełom. Obraz, który wyłonił się z tekstów Natalii Gorbaniewskiej był rzecz
jasna subiektywny i wypełniony jej osobistymi politycznymi fascynacjami oraz wyraźnymi
politycznymi sympatiami m.in. wobec Kornela Morawieckiego i Zbigniewa Romaszewskiego.


Słowa kluczowe


ZSRR, PRL, dysydenci, Solidarność, opozycja, okrągły stół, Wałęsa, Morawiecki, Romaszewski, Gorbaczow. Gorbaniewska, emigracja

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism