Edyta Stein – Teresa Benedykta od Krzyża w życiu i pismach Karola Wojtyły – Jana Pawła II

Wojciech Zyzak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SP.2019.001

Abstrakt


Autor stara się porównać życie i twórczość Edyty Stein i Karola Wojtyły, oraz ukazać postać
św. Benedykty od Krzyża w nauczaniu Jana Pawła II . Najpierw podejmuje kwestię aspektu
biograficznego. Następnie zostaje porównane podejście do badań filozoficznych. Wreszcie
artykuł ukazuje nauczanie papieża na temat Edyty Stein jako filozofa, męczennicy, mistyczki
i wzoru dla kobiet. Następuje to przy okazji jej beatyfikacji, kanonizacji i ogłoszenia jej
patronką Europy.


Słowa kluczowe


Edyta Stein, Karol Wojtyła, filozofia chrześcijańska

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism