A prominent footballer as a role model for young athletes

Paweł Kalinowski, Oskar Kluj, Damian Jerszyński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2020.024

Abstract


The aim of this study is to illustrate the need for personal role models for young athletes on the example of the Portuguese player Cristiano Ronaldo. Currently, the requirements of young football adepts are constantly growing. Football is booming and evolving very quickly. The players exceed the limits of their own field and intellectual abilities. Along with this, the awareness of players increases. And hence the need for individual development increases as well. Coping with the difficulties that arise on the path of a young athlete becomes the norm. Sports authorities play an important role in the training process. Nowadays, young people look for authorities among the most prominent athletes. One example of such prominent athletes is the Portuguese footbal player Cristiano Ronaldo, who is characterized by an exceptional attitude to training and an exemplary pursuit of his own sports career. The example of a great footballer shows the way full of sacrifices, which is necessary to achieve high sports results in the international arena. The work will present an attempt to refer to role models in sport on the example of the excellent player and illustrating young players who pursue a specific goal that achieving specific results often involves overcoming many obstacles.

Full Text:

PDF

References


Błaszczykowski J., Domagalik M. (2015) Kuba. Warszawa, Buchmann.

Bompa T., Zając A., Waśkiewicz Z., Chmura J. (2013) Przygotowanie sprawnościowe w zespołowych grach sportowych. (Fitness preparation in team sports games). Katowice, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Caioli L. (2013) Ronaldo – Obsesja doskonałości. (Ronaldo – Obsession with perfection). Kraków, Sine Qua Non.

Casulo M. (2014) Messi. Uwierz w siebie. (Messi. Believe in yourself). Barcelona, Sine Qua Non.

Chłopek-Labo M. (2013) Współczesny ideał mężczyzny w literaturze kobiecej. Na podstawie powieści Oksany Zabużko Badania terenowe nad ukraińskim seksem. (The modern ideal of a man in women's literature. Based on the novel by Oksana Zabużko. Field research on Ukrainian sex) Iuvenilia Philogorum Cracoviensium; Issue 9, Sources of European humanitie, 303-311

Demel M. (1973) Szkice krytyczne w kulturze fizycznej. (Critical sketches in physical culture) Warszawa, Sport i Turystyka

Demel M. (1974) Teoria wychowania fizycznego. (The theory of physical education). Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kalinowski P., Judreczka K. (2015) Elementy szkolenia w piłce nożnej. Różnice w szkoleniu klubu polskiego i niemieckiego. (Training elements in football. Differences in the training system between polish club and german club) Quality in Sport 3 (1), 20-27.

Kołtoń R., Kalita M., Fogiel T., Tuzimek D., Bugajski A., Borek M. (2006) Biało-czerwone Mundiale. (White and red Mundials). Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Kosendiak J. (2004) Wykłady z Teorii Sportu dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego. (Lectures on Theory of Sport for students of the Academy of Physical Education). Wrocław, Wydawnictwo BK.

Koźmin A. (2005) Ćwiczenia kompleksowe w nauczaniu i doskonaleniu techniki piłki nożnej. (Comprehensive exercises in teaching and improving football techniques). Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Zeszyt naukowo-metodyczny Wydziału Wychowania Fizycznego, 19, 45-49.

Krawczyk Z. (1978) Studia z filozofii i socjologii kultury fizycznej. (Studies in philosophy and socilogy of physical culture), Warszawa, Sport i turystyka.

Lee B., Little J. (2005) Bruce Lee. Sztuka kształtowania ciała. (Bruce Lee. The Art of Expressing the Human Body). Warszawa, Wydawnictwo Budo-Sport.

Leśniak R., Laskowski K., Zawada T. (2017) Poradnik piłkarza. Przygotowanie fizyczne. Odżywianie. Regeneracja. (A footballer's guide. Physical preparation. Nutrition. Regeneration).Gołuchów, Stowarzyszenie trening–pilkarski.pl.

Lewandowski R, Zawioła W. (2013) Robert Lewandowski. Pogromca Realu. Moja prawdziwa historia. (Robert Lewandowski. Real buster. My true story). Warszawa, Wydawnictwo G+J.

Łomża D. (2017) Trening zawodowca. Od amatora do zawodowca, czyli jak profesjonalnie przygotować się do uprawiania sportu. (Professional training. From amateur to professional, or how to professionally prepare for sports). Warszawa, Wydawnictwo Dorian Łomża.

Mazur P. (2014) Wychowanie poprzez sport. Wielość spojrzeń i doświadzczeń. (Education through sport. Multiple views and experiences). Chełm, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.

Osiński W. (2002) Zarys teorii wychowania fizycznego. (Outline of the theory of physical education), Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Pereira L.M, Gallardo J.I. (2014) CR7 – Maszyna. (CR 7 – Machine). Kraków, Sine Qua Non.

Piórkowski P.D. (2016) Autorytety. Idole, pozory, eksperci i celebryci. (Authorities. Idols, appearances, experts and celebrites). Wydawnictwo Witane.

Sillamy N. (1995) Słownik psychologii. (Dictionary of Psychology).Katowice, Wydawnictwo Książnica.

Sozański H. (1999) Podstawy teorii treningu sportowego. (Fundamentals of the theory of sports training). Warszawa, Wydawnictwo COS.

Wasylewicz M. (2017) Autorytety medialne - starcie czy wsparcie (?) autorytetów realnych współczesnej młodzieży. (Media authorities – a clash or support (?) of real authorities of contemporary youth). Lubelski Rocznik Pedagogiczny 35(1), DOI: 10.17951/lrp.2016.35.1.99.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS

logo 
 
  
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Name of action: "Preparing for publication papers in English in 8 issues of the journal Quality in Sport in 2019-2020: Vol. 5, No. 1-4 (2019), Vol. 6, No. 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism