Eating habits in students with sports specialization

Jana Juříková

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2020.014

Abstract


University studies with its increased psychological demands on all students in comparison to secondary schooling causes changes in their eating habits. Moreover, university degree programmes with sports focus may also be associated with increased physical load of students.

              This work investigates students´ dietary habits at the Faculty of Sports Studies of Masaryk University in Brno (Czech Republic) using a questionnaire survey. 80 persons (45 men and 35 women) were randomly selected to participate in the survey. The average age of respondents was 20.18 years for men and 20.56 years for women. The average BMI was 24.48 for men and 22.01 for women. All subjects were found in the normal weight range according to BMI.

              The findings of the questionnaire survey showed that while men typically (49.8%) eat 5 times a day, most women consume (65.7%) 4 daily meals. Furthermore, the frequency of consumption of main meals, i.e. breakfast, lunch and dinner, was examined. It is gratifying to find that most students - both men (66.7%) and women (65.7%) have breakfast daily, which is in agreement with nutritional recommendations. Lunch is considered the most important meal of the day. Lunch is also consumed by most respondents daily - the answers are the same as the answers to the previous question: 66.7% of men and 65.7% of women said that they have lunch daily. Concerning the consumption of dinners, most men (again 66.7%) have dinner daily, most women (34.3%) have dinner daily and the same number (34.3%) have dinner most days of the week, but not daily. Regarding the amount of fluids, most men (51.1%) reported that they drink 1.5-2 litres of fluids daily, while most women (66.7%) reported that they drink 2-3 litres of fluids daily. These results are related to the difficulty of various sport activities during the day.

Keywords


meal; breakfast; lunch; dinner; students; sport

Full Text:

PDF

References


Bauerová, J. (2001), Výživové zvyklosti studentů rakouských univerzit. Výživa a potraviny, 56, 2, p. 45.

Brázdová, Z., Fiala, J. (1998), Dietary guidelines in the Czech Republic. In: Sborník prací lékařské fakulty v Brně č. 115. (Proceedings of the Faculty of Medicine in Brno No. 115.). Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine.

Cepková, A. (2003), Vplyv posiľňovacích cvičení na vybrané somatické a motorické ukazovatele študentiek univerzít. In: Žena, pohybová aktivita, životný štýl, zdravie. Bratislava: Komensky University.

Dvořáková-Janů, V. (2000), Zpráva o stavu výživy v Rakousku za rok 1998. Výživa a potraviny, 55, 3, 73–75.

Forejt, M., Hrstková, H. (2005), Konzumace a preference nápojů u dětí, adolescentů a studentů vysokých škol. Výživa a potraviny, 60, 2, 53–54.

Gailiūnienė, A., Visagruskiené, K, Sideravičiũté, S. (2002), Body mass index, total cholesterole and triglycerides in blood of overweight and normal weight adolescent girls. Education, Physical training, Sport, 2002, 3, 44, 15-18.

Havranová, M. (2003), Žena, študentka, zdravie, pohybová aktivita. In: Žena, pohybová aktivita, životný štýl, zdravie. Bratislava: Komensky University.

Hrčka, J. (2002), Šport pre všetkých: verejné športovo – rekreačné programy a podujatia. (Sport for all: public sports – recreational programs). Bratislava: Komensky University.

Juříková, J. (2005), Porównanie norm żywieniowych dla różnych grup populacji (dzieci, młodzież, osoby dorosłe: kobiety, kobiety karmiące piersią, mężczyźni) w Republice Czeskiej i w Polsce. Wykład w ramach programu CEEPUS. Akademia Wychowania Fizyczniego, Poznań (Polska), 6. 5. 2005.

Juříková, J. (2009), Výživové zvyklosti vybrané skupiny populace. [Bachelor thesis]. Brno: Mendel University, Faculty of Agrisciences.

Juříková, J. (2010), Výživové zvyklosti vysokoškolských studentů se zaměřením na spotřebu mléka a mléčných výrobků. [Diploma thesis]. Brno: Mendel University in Brno, Faculty of Agrisciences.

Juříková. J., Wądołowska, L. (2005), Porównanie wartości odżywczej (II dania obiadowego) według 30 % normy żywienia całodziennego dla różnych konsumentów w stołówce Wyższej Szkoły Woskowej Wojsk Lądowych w Vyškově (Republika Czeska) i w stołówce Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Polska). Wykład w ramach programu CEEPUS. Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań (Polska), 6. 5. 2005.

Kleinwächterová, H., Brázdová, Z. (2001), Výživový stav člověka a způsoby jeho zjišťování. (Nutritional status of human and methods of its determination). Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně.

Korček, V. (2004a), Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť edukantov univerzít Slovenskej republiky. In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. (Optimalization of workloaud in physical education). Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě.

Korček, V. (2004b), Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť študentiek univerzít SR. In: Sborník příspěvků „Optimální působení tělesné zátěže a výživy“ s podtitulem „Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka“. (Proceedings “Optimal effect of physical activity and nutrition” with subtitle “Kinantrhopological days of V. Soulek”). Hradec Králové: nakladatelství GAUDEAMUS.

Kvasničková, A. (2006), Zdravotní účinky homogenizovaného mléka. 17. 6. 2006. Retrievered from www.agronavigator.cz/default.asp?ids=147ch=13typ=1 val=48449 – downloaded (07.01.2020).

Park, S. Y., Cho, J. W., Paik, H. Y. (2001), Comparison of Korean a Korean-american adolescents eating habits. Annals of Nutrition & Metabolism. 45, S1, p. 158.

Pavcić, M. T., Bizjak, M., Verhovec, M, Vidović, I., Maracić, A. (2001), Attitudes to recommended dietary changes. Annals of Nutrition & Metabolism, 45, S1, p. 158.

Portella, E. S., Soares, E. A., Leser, S. M., Guerra, F., Topini, F. (2001), Use of food guide pyramid for dietary consumption evaluation of female Brazilian university students. Annals of Nutrition & Metabolism, 45, S1, p. 158.

Provazníková, H., Schneidrová, D., Hynčica, V. (2002a), Program antistresové intervence pro studenty vysokých škol. Retrieved from www.szu.cz/poradna/uspesnystudent. Downloaded 02/07/2020.

Provazníková, H., Schneidrová, D., Valenta, V., Hynčica, V. (2002b), Determinanty zdraví vysokoškolských studentů. Hygiena, 47, 4, 214-219.

Przyszławski, J., Wądołowska, L., Boleslawska, I., Babicz-Zielinska, E. (2001), Annals of Nutrition & Metabolism, 45, S1, p. 158.

Rais, D. (2004), Postoje študentov SPU v Nitre k vlastnému zdraviu. In: Sborník příspěvků „Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2004“ s podtitulem „Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka“. (Proceedings “Optimal effect of physical activity and nutrition” with subtitle “Kinantrhopological days of V. Soulek”). Hradec Králové: nakladatelství GAUDEAMUS.

Šulcová, E. (2001), Co jsme se dozvěděli o školním stravování v USA. Výživa a potraviny, 56, 1, p. 7.

Urvayová, M. (1999), Význam pravidelnej pohybovaj aktivity z pohľadu telovýchovného lekára. In: Pohyb jako prevencia koardovaskulárnych porúch. (Exercise as a prevention of cardiovascular diseases). Bratislava: Antri print.

Vainoras, A. (2002), Functional model of human organism reaction to load – evaluation of sportsman training. Education, Physical training, Sport, 3, 44, 88-93.

Wądołowska, L., Schlegel-Zawadzka, M., Babicz-Zielinska, E., Przyszławski, J. (2001), Factors influencing food choice among polish youth. Annals of Nutrition & Metabolism, 45, S1, p. 160.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS

logo 
 
  
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Name of action: "Preparing for publication papers in English in 8 issues of the journal Quality in Sport in 2019-2020: Vol. 5, No. 1-4 (2019), Vol. 6, No. 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism