The determinants of footballers' effectiveness in a German club

Paweł Kalinowski, Sebastian Kalinowski, Damian Jerszyński, Monika Nowakowska, Jan Konarski, Dariusz Pietranis

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2019.015

Abstract


The assessment of footballers effectiveness is the key element of control at every step of their training, regardless of on what level they are. What seems essential is the prediction of footballers' actions, the height of which is achieved in the time directly preceding taking part in competition. Therefore, twenty footballers took part in the study which involved efficiency tests concerning maximum speed in 5 meters and 20 meters races as well as endurance measured by Beep Test. The tests were conducted at the end of lead time. Additionally, the effectiveness of action was measured in the initial perdion. No significant correlations were found between the tested variables – speed tests and effectiveness of game. A significant relationship was found only between the endurance measured by Beep Test.

Summing up, the only factor significantly correlated to the effectiveness of footballers' action was endurance and it  can be therefore seen as crucial in terms of motor preparation, at the tested sport level.


Keywords


football; effectiveness; speed; endurance

Full Text:

PDF

References


Bangsbo J (1999) Sprawność fizyczna piłkarza. Centralny Ośrodek Sportu. Warszawa.

Cıhan H, Can İ, Seyıs M (2012) Comparison of recovering times and aerobic capacity according to playing position of elite football players. Journal of Physical Education & Sports Science /Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Vol. 6 Issue 1, p. 1-8.

Dudek D. (2004) Józef Piłsudski wobec problemów kultury fizycznej (1910-1935), Kraków, p. 19.

Holt R., (1986) Working-Class Football and the City. The Problem of Continuity, British Journal of Sports History 3.1, p. 5-17.

Huggins M. (1989) The Spread of Association Football in North-East England, 1876-90: The Pattern of Diffusion, The International Journal of the History of Sport 6.3, p. 299.

Jurek T. (2004) Kultura fizyczna mniejszości niemieckiej w Polsce, Gorzów Wielkopolski – Poznań, p. 56.

Kalinowski P, Chorążyk M. (2017) Europejska jakość

szkolenia sportowego. Czasopismo Trener nr 5.

Kalinowski P. (2017) Analiza techniczno-taktyczna zespołów Herthy Berlin i Bayernu Monachium w rundzie jesiennej Bundesligi sezonu 2016/2017. Asystent Trenera Nr 3, p. 24-27.

Kalinowski P., Bezler A., Kubiak R., Zaporowski T., Szczepankiewicz M., Konarski J. (2017) Efektywność a szybkość startowa młodych piłkarzy nożnych klubu Berliner TSC. Aktywność Ruchowa ludzi w różnym wieku Nr 34/2, p. 95-104.

Kalinowski P., Bugaj O. (2017) Relationship between endurance and effectiveness of young football players from SV Berliner Brauereien club. [W:] Nyćkowiak J., Leśny J. (red) Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Aktywność fizyczna. Młodzi Naukowcy.

Konarski J., Strzelczyk R. (2012): Zmienność profili wytrenowania motorycznego zawodników hokeja na trawie na wybranych etapach szkolenia.[W:] R. Strzelczyk, K. Karpowicz (red) Etapizacja procesu szkolenia sportowego. Teoria i rzeczywistość, Monografie nr 407 AWF Poznań, p. 145-162.

Laskiewicz H. (1971) Robotnicza kultura fizyczna w latach 1918-1939, Warszawa, p. 67.

Reilly T. (2007) The science of training – soccer. Routledge, Taylor & Francis Group, London, New York.

Sozański H. (1999) Podstawy teorii treningu sportowego. Warszawa.

Sozański H. (2005) Systemowe uwarunkowania modelu treningu młodocianych i ich wpływ na rozwój karier. [W:] D. Śledzewski, A. Kuder, K. Perkowski, (red) Modelowe rozwiązania treningu w szkoleniu młodzieży uzdolnionej sportowo. PTNKF, Warszawa, p. 9-27.

Strzelczyk R., Karpowicz K. (2012) Kilka uwag o etapizacji procesu szkolenia sportowego. [W:] R. Strzelczyk, K. Karpowicz (red) Etapizacja procesu szkolenia sportowego. Teoria i rzeczywistość. Monografie nr. 407. AWF Poznań.

Strzelczyk R., Konarski J., Janowski J., Karpowicz K., Witczak K. (2003) Charakterystyka zmian ukierunkowanej sprawności fizycznej hokeistów na trawie w przygotowaniu do Mistrzostw Europy 99 w Padwie [W:] Strzelczyk R., Karpowicz K. (red) Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych AWF Poznań, p. 347-351.

Śledzewski D., Kuder A., Hubner-Woźniak E. (2005) Kompleksowa kontrola potencjału motorycznego profesjonalnych piłkarzy nożnych. W: ] A. Kuder, K. Perkowski, D. Śledziewski (red) Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej – diagnostyka. T 2, AWF Warszawa, p. 69 – 73.

Eurofit (1993) Handbook for the EUROFIT tests and physical fitness (second edition). Sports Division Strasbourg, Council of Europe Publishing and Documentation Service.

Léger LA, Lambert J, (1982) A maximal multistage 20-m shuttle run test to predict VO2max. European Journal of Applied Physiology 49 (1):1-12.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS
ICV 2019: 100.00

logo 
 
  
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Name of action: "Preparing for publication papers in English in 8 issues of the journal Quality in Sport in 2019-2020: Vol. 5, No. 1-4 (2019), Vol. 6, No. 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism