Aerobic motor skills and the effectiveness of football players on the example of German Club BSC Eintracht Südring Berlin

Paweł Kalinowski, Katarzyna Kalinowska, Monika Nowakowska, Andrzej Wieczorek, Damian Jerszyński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2019.009

Abstract


Constant development and commercialization of football makes it somewhat compelling to look for proven solutions in order to determine both the represented players’ level of competence and the most important components of the effectiveness or efficiency of a game. Evolution of walking distance over the years directs attention towards the aerobic motor skills.

In this report, there have been made attempts to determine the relationship between the effectiveness of the game and the endurance of the tested football players of the BSC Eintracht Südring Berlin club.

The research covered a group of 22 players from the Berlin club. The tests were carried out in the autumn round of the 2018/2019 season in Berlin in the period from July to November 2018. The endurance was measured with the help of the Cooper Test, while the players’ performance was evaluated by the method of competent judges. The results of the study were statistically analyzed in the Statistica 13.1 program. Descriptive statistics were carried out, the minimum (min), maximum (max), average (X) and standard deviation (SD) values were calculated, and the coefficient correlation was determined.

It was noted a significant correlation between the effectiveness of the game and the endurance.


Keywords


football; endurance; training; game efficiency; training process; motor skills

Full Text:

PDF

References


Andrasic S, Cvetkovic M, Milic Z (2016) Differences in metabolic-energy potential in U16 football players (cadet age) in relation to competition level. Sports Science & Health, Vol. 6 Issue 2, 97 – 98.

Bangsbo J. (1999) Sprawność fizyczna piłkarza. Centralny Ośrodek Sportu. Warszawa.

Basiaga-Pasternak J., (2009) Poziom ryzyka a uwarunkowania osobowościowe młodych zawodników piłki nożnej. W: J. Blecharz, M. Siekańska (red.) Praktyczna psychologia sportu: wykorzystanie koncepcji psychologicznych w sporcie. (s. 133-141). Kraków: AWF.

Chmura J., (1993) Kształtowanie wytrzymałości szybkościowej piłkarzy. Sport Wyczynowy, 7-8, 32-39.

Cicirko L., Buraczewski T., Twarowski K., Storto M. (2009) Współzależność pomiędzy poziomem rozwoju koordynacyjnych zdolności motorycznych oraz sprawnością ogólną i sprawnością specjalną młodych piłkarzy nożnych. W: A. Stuła (red.) Teoretyczne i praktyczne aspekty nowoczesnej gry w piłkę nożną (s. 111-122). Opole: Politechnika Opolska.

Cıhan H, Can İ, Seyıs M (2012) Comparison of recovering times and aerobic capacity according to playing position of elite football players. Journal of Physical Education & Sports Science /Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Vol. 6 Issue 1, 8p.

Cometti, C. (2002) La Preparation Physique au Football. Chiron.

Cooper K H (1968) A means of assessing maximal oxygen intake. Correlation between field and treadmill testing JAMA Jan 15; Vol. 203 (3), 201-4 Gaetano

Kalinowski P. (2017) Analiza techniczno – taktyczna zespołów Herthy Berlin i Bayernu Monachium w rundzie jesiennej sezonu 2016/2017. Asystent Trenera, 3, 24-27.

Kalinowski P., Bugaj O., Zieliński B., Jerszyński D. (2017) Poziom wytrzymałości piłkarzy nożnych klubu Berliner TSC w różnych okresach treningowych. Endurance level of TSC Berliner football players at various training periods. W: J. Nyćkowiak, J. Leśny (red.) Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Aktywność fizyczna (s. 19-24). Poznań: Wydawnictwo Młodzi Naukowcy.

Kalinowski P., Chorążyk M. (2017) Europejska jakość szkolenia sportowego w piłce nożnej. Trener, 5, p. 20-23.

Konarski J., Strzelczyk R. (2012) Zmienność profili wytrenowania motorycznego zawodników hokeja na trawie na wybranych etapach szkolenia. W: R. Strzelczyk, K. Karpowicz [red.] Etapizacja procesu szkolenia sportowego. Teoria i rzeczywistość (s. 145-162). Poznan: Monografie, AWF 407.

Kalinowski P., Karpowicz K. (2015) Porównanie wybranych elementów systemów organizacyjnych szkolenia piłkarskiego na przykładzie klubu polskiego i niemieckiego. Asystent Trenera, 5(12), 24-29.

Naglak Z. (1994) Zespołowa gra sportowa. Studia i Monografie AWF, 45, Wrocław

Paluszek K. (2003). Nowoczesne nauczanie gry w piłkę nożną. Wrocław: Wyd. BK.

Reilly T. (2007) The science of training – soccer. Routledge, Taylor & Francis Group, London, New York.

Ryguła I. (2000) Elementy teorii, metodyki, diagnostyki i optymalizacji treningu sportowego. AWF Katowice.

Sozański H. (1999) Podstawy teorii treningu sportowego, Warszawa.

Strzelczyk R., Wachowski E., Wylegalski S. (1996), Monitoring of training with regard to energetic abilities of football players. IV Int’l Conference Sport Kinetics, Prague, Czech Republic.

Szczerbowski M., Gabryś T., Szmatlan – Gabryś U. (2015) Metody laboratoryjne i terenowe w monitorowaniu treningu młodych piłkarzy nożnych. Nauka dla teorii i praktyki sportu,1. PWSZ Oświęcim.

Szwarc A. (2002) Zmiany struktury obciążeń treningowych w 3-letnim cyklu szkolenia młodych piłkarzy nożnych. Sport Wyczynowy, 1-2, 445-446.

Talaga J. (1980) ABC młodego piłkarza. Sport i Turystyka, Warszawa.

Wachowski E., Strzelczyk R., Dylewski T., Wylegalski S., (1995), Wytrzymałość szybkościowa w piłce nożnej. Trening, 2, 33-46.

Wnorowski J. (2002) Kompleksowa diagnostyka wydolności Fizycznej. Complex Assessment of Physical Performance. Medicina Sportiva 6 (Suppl. I), 113-122.

Wnorowski J. (2006) Fizjologiczne aspekty treningu sportowego piłkarza W: S. Żak, H. Duda (red.) Podstawy racjonalnego szkolenia w grze w piłkę nożną (s. 23-29). Kraków, Skrypt AWF, 28.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS
ICV 2019: 100.00

logo 
 
  
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Name of action: "Preparing for publication papers in English in 8 issues of the journal Quality in Sport in 2019-2020: Vol. 5, No. 1-4 (2019), Vol. 6, No. 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism