The level of Polish youth champions’ temperamental qualities in football

Paweł Kalinowski, Monika Nowakowska, Damian Jerszyński, Łukasz Bojkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2019.001

Abstrakt


There are many factors which contribute to a successful sports career in football. One of the most important ones is players’ comprehensive preparation which consists of motor, technico-tactical and psychical components. The study focuses on a selected psychical aspect and more precisely on the temperamental features that describe and explain relationship between a man and environment.

The aim of the study was to determine and compare the level of highly qualified young footballers’ temperamental properties in relation to those of the average people of the same age. The subject of the research was 31 players of the Lech Poznań club (Polish champions U-17 from 2016). The research was carried out using the EAS-D questionnaire which consists of five scales: dissatisfaction, fear, anger, activity and sociability.

In the conducted study, there was a statistically significant differentiation of the results between the respondents and the average people at the level of two temperamental traits such as fear (a lower score in football players) and activity (a higher score in tested football players compared to the average people of the same age).


Słowa kluczowe


temperament; football; sports training; EAS-D

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Buss, A.H., Plomin, R. (1984). Temperament: Early developing personalitytraits. New York: Hillsdale. Erlbaum.

Gracz, J. (1998). Psychospołeczne uwarunkowania aktywności sportowej człowieka. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego.

Gracz, J., Sankowski, T. (2007) Psychologia aktywności sportowej. Podręcznik nr 58. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego.

Kagan, J. (1994) Galensprophecy: Temperament in humannature. New York: Basic Books.

Oniszczenko, W. (1997). Kwestionariusz temperamentu EAS Arnolda H. Bussa i Roberta Plomina. Wersja dla dorosłych i dzieci. Adaptacja polska. Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Sheldon, W.H., Stevens, S.S. (1942). The varieties of temperament; a psychology of constitutional differences. Oxford, England: Harper.

Strelau, J. (1969). Temperament i typ układu nerwowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Strelau, J. (1985). Temperament, osobowość, działanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Strelau, J. (1998). Psychologia temperamentu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Strelau, J. (2000) Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2. Psychologia ogólna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Strelau, J. (red). (2004). Psychologia – podręcznik akademicki. Psychologia ogólna. Tom II. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Strelau, J. (2006) Temperament jako regulator zachowania z perspektywy półwiecza badań. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Strelau, J., Zawadzki, B. (1998). Kwestionariusz Temperamentu PTS. Podręcznik. Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Szczepaniak, P., Strelau J., Wrześniewski, K. (1996). Diagnoza stylów radzenia sobie ze stresem za pomocą polskiej wersji kwestionariusza Ciss Endlera i Parkera. W: Przegląd Psychologiczny, 39, 187-210.

Szwarc, A. (2003). Metody oceny techniczno-taktycznych działań piłkarzy nożnych. Gdańsk: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu.

Thomas, A., Chess, S. (1977). Temperament and development. Oxford, England: Brunner/Mazel.

Tomczak, M. (2013). Styl rywalizacji a efektywność działania w spotach walki – analiza psychologiczna. Monografie nr 423. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego.

Zawadzki, B., Strelau, J. (1997). Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu (FCZ-KT) Podręcznik. Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Quality in Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS

logo 
 
 
 
Zadanie finansowane w ramach umowy 916/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Nazwa zadania: "Przygotowanie artykułów w języku angielskim do ośmiu numerów czasopisma Quality in Sport w latach 2019-2020 vol 5, no-1-4 (2019), vol 6 no 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism