A planning of sustainable development and 2018 Winter Olympic Games

Cezary Białkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2018.004

Abstract


A postulated dynamic of the economic growth does not guarantee a protect natural environment in the level satisfed for next generations. It should  minimalise a implementation of sustainable development. The aim of this paper is a presentation of a sustainable development planning propose. In the text it is compared the sustainable development planning concept with a solution prepared by an organizing committee of Winter Olympic Games 2018. To describe this issue it used a document analyse method. Organizers of PyeongChang 2018 created very similar propose to the presented concept, which was documented by much examples of the implementation of sustainable development rules. It used mainly environmental and strategic management tools.


Keywords


planning; PyeongChang 2018 Winter Olympic Games; sustainable development; planowanie; Zimowe Igrzyska Olimpijskie Pjongczang 2018; zrównoważony rozwój

Full Text:

PDF (Polish)

References


Dobrzańska, B.M. (2007), Planowanie strategiczne zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 24.

Harris, J.M. (2000), Basic Principles of Sustainable Development, Global Development and Environment Institute, Medford, s. 5-7.

Hnatyszak, O. (2015), ,,Zrównoważone zarządzanie wydarzeniami zgodne z normą ISO 20121”, w: red. Adamczyk, W. (red.), Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju i gospodarki odpadami, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, s. 25-27.

Introduction | Sustainability | The PyeongChang 2018 Olympic and Paralympic Winter Games Sustainability, www.pyeongchang2018.com/en/sustainability/introduction (dostęp: 31.01.2018).

Nierzwicki, W. (2006), Zarządzanie środowiskowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 9-46.

Niestrój, R. (1996), Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 149-154.

Piontek, F. (2000), ,,Znaczenie narzędzi ekonomiczno-prawnych i rozwiązań organizacyjnych da wdrażania rozwoju zrównoważonego”, Rocznik Ochrony Środowiska, t. 2, s. 242.

Pismo Święte. Stary i Nowy Testament (2004), Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań, s. 26-27.

Płachciak, A. (2011), ,,Geneza idei zrównoważonego rozwoju”, Ekonomia. Economics, nr 5 (17), s. 240-245.

Poskrobko, B. (2007), ,,Teoretyczne podstawy budowy systemu zarządzania środowiskiem”, w: Poskrobko, B. (red.), Zarządzanie środowiskiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 23.

PyeongChang 2018 Olympic and Paralympic Winter Games Sustainability Interim Report, The PyeongChang Organizing Committee for the Olympic and Paralympic Winter Games, PyeongChang 2017, s. 14, 38, 43.

PyeongChang 2018, Futhering Benefits to People and Nature, The PyeongChang Organizing Committee for the Olympic and Paralympic Winter Games, PyeongChang 2017, s. 44-45, 53, 57, 61, 68, 82, 86, 89, 100, 104-111, 118, 122-123, 134.

Romanowska, M. (2009), Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 21-26.

Szadziewska, A. (2010), ,,Przejawy realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w działalności przedsiębiorstw”, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/4, s. 158-159.

Szaja, M. (2016), ,,Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju a planowanie przestrzenne na szczeblu lokalnym”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 395, s. 331-341.

Voukkali, I., Navarro Pedreño, J., Zorpas, A.A. (2018), ,,Tourist Area Metabolism and Its Potential Change through a Proposed Strategic Plan in the Framework of Sustainable Development”, Journal of Cleaner Production, nr 172, s. 3609-3620.

Zawilińska, B. (2010), Możliwości rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat Polskich w świetle idei zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 18-19, 26.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS
ICV 2019: 100.00

logo 
 
  
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Name of action: "Preparing for publication papers in English in 8 issues of the journal Quality in Sport in 2019-2020: Vol. 5, No. 1-4 (2019), Vol. 6, No. 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism