The marketing in crisis situations on the example of the volleyball club AZS Częstochowa SSA

Sławomir Kowalski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2018.001

Abstrakt


The basic objective of the article is to define the main directions of development of sports marketing in crisis situations. The article is also aimed at showing marketing activities and using the method of influencing current and potential fans. The basic research subject is the volleyball men's club AZS Częstochowa SSA. The article analyzes the effects of marketing activities after the fall from PlusLiga and their analysis in terms of effectiveness based on data from the surveyed Club. The basic results contained in the article are specific corrective actions and their model presentation. In practice, that analyze can be used to build a new identity and marketing policy in crisis situations, such as a degradation to a lower class or a lower level of sport. The presented information and their analysis are an original attempt of a model approach to sports club management and its values in difficult situations from a marketing point of view.

Słowa kluczowe


sport; sports marketing; marketing management; volleyball; Internet; media; marketing sportowy; zarządzanie marketingiem; piłka siatkowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Black S. (2005), Public Relations, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Kraków, s. 15.

Blythe J. (2002), Komunikacja marketingowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 139.

Budzyński W. (2008), Public Relations, Zarządzanie reputacją firmy, Wydawnictwo Poltekst, Warszawa, s. 11.

Halemba P., Kucharski M., Juchimiuk M., Marketing sportowy na przykładzie klubów profesjonalnej ligi piłki siatkowej, Wydawnictwo AWF Katowice, s. 82.

Hanarz J.(2007), PR organizacji sportowej, "Marketing w praktyce" nr 8, s. 18-20.

Klisiński J. (2008), Marketing w biznesie sportowym, Wyższa Szkoła i Administracji w Bytomiu, Bytom, s. 83.

Kuźbik P. (2015), Zarządzanie klubem sportowym w sytuacjach kryzysowych, Marketing i Rynek, tom 22., nr 5, s. 480.

Nowacka A., Nowacki R., Podstawy marketingu. Podręcznik, Difin, Warszawa 2006, s. 208-209.

Sznajder A. (2008), Marketing sportu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 209.

www.azsczestochowa.pl/klub/historia/96-od-improwizacji-do-profesjonalizmu.html (12.04.2018).

www.azsczestochowa.pl/sponsorzy (12.04.2018).

www.czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,22325741,azs-czestochowa-klub-ma-nowego-wlasciciela-i-zarzad.html (13.04.2018).

www.kurs.forfame.pl/kurs/pluginfile.php/36/mod_resource/content/1/Modu%C5%82%20II%20-%20PR%20w%20sporcie.pdf (15.04.2018).

www.radiopanorama.pl/wokol-bialo-zielonych-czyli-wracamy-po-swoje (15.04.2018).


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Quality in Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS

logo 
 
 
 
Zadanie finansowane w ramach umowy 916/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Nazwa zadania: "Przygotowanie artykułów w języku angielskim do ośmiu numerów czasopisma Quality in Sport w latach 2019-2020 vol 5, no-1-4 (2019), vol 6 no 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism