Operative game monitoring as a fundamental for a football players efficiency evaluation

Ryszard Panfil, Leszek Mazur

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2017.024

Abstrakt


Operative monitoring of the game means objective and regular, based on the rules, observation of the game. The groundwork of the observation makes the basis of the evaluation players’ actions. According to the existing threats which come from the regular, commonly used analysis and evaluation of actions on team games, the authors want to present the innovative tool which allows monitoring and evaluation of actions and therefore raises the level of effectiveness of the teams. The use of this innovative tool is presented on the two examples of the teams: one from the best polish league (“Ekstraklasa”) and one from 5th polish division team. The applied method fulfills its aims, allows the individual evaluation of the players and also actives players to do as much as they could to raise up the score of the whole game. This method determines the authors to prepare another method for individual reward of the players.


Słowa kluczowe


monitoring; evaluation; operative monitoring: effectiveness; football; monitorowanie; ewaluacja; monitoring operacyjny: efektywność: piłka nożna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Łasiński G. (1988): Prakseologiczno-systemowe podstawy badania i usprawniania treningu sportowego. Studia i Monografie, AWF Wrocław.

Mazur L. (2017): Identyfikacja modelu efektywnego współdziałania w pozycjonowaniu gry w piłce siatkowej. Quality In Sport 3 (3), UMK Toruń, s. 25-41.

Mazur L., Superlak E. (2015): Organizacja i efektywność współdziałania w ataku ze względu na pozycję zawodnika rozgrywającego na boisku w grze w piłkę siatkową. Rozprawy Naukowe 51, AWF Wrocław, str. 118-126.

Naglak Z. (2001): Teoria zespołowej gry sportowej. Kształcenie gracza. AWF Wrocław.

Panfil R. (2006): Prakseologia gier zespołowych. Studia i Monografie nr 82, Wrocław.

Panfil R. (2011a): Synergizm działań bezwzględnie zależnych w zespole sportowym (na przykładzie gry w piłkę siatkową i piłkę nożną). Rozprawy Naukowe AWF Wrocław, 32, s.20-32.

Panfil R. (2011b): The effectiveness of cooperation in the team game (pragmatic study of unique cases). Antorpomotoryka vol. 21, nr 55, AWF Kraków, Wrocław, s. 73-87.

Panfil R.(2012): Pragmatyka współdziałania w grach sportowych. WSZiC, Wrocław.

Panfil R., Superlak E. (2011): Strategie wykorzystania umiejętności współdziałania w kreowaniu sytuacji punktowych (Pragmatyczne studium gry w piłkę siatkową). Antropomotoryka, vol.21,nr 53, s. 110-119.

Superlak E., Wojtyczka M. (2011): Ocena umiejętności współdziałania w ataku reprezentantów Polski w siatkówce. Rozprawy Naukowe, 32, AWF, Wrocław, s. 35-36.

Słownik języka polskiego PWN (2018): Wydawnictwo naukowe PWN. https://sjp.pwn.pl/


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Quality in Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS

logo 
 
 
 
Zadanie finansowane w ramach umowy 916/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Nazwa zadania: "Przygotowanie artykułów w języku angielskim do ośmiu numerów czasopisma Quality in Sport w latach 2019-2020 vol 5, no-1-4 (2019), vol 6 no 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism