Networking in management of relationships with the sports and leisure service market

Agnieszka Widawska-Stanisz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2017.020

Abstrakt


The aim of the paper is to present the opportunities provided by the network of contacts and recommendations in business relationship management. The starting point of the present study is relationship marketing which assumes that relationships can be built, sustained and enriched not only with buyers of products and services but also with other entities from the enterprise market environment. The sports and leisure service market is a very specific sector and, at the same time, a huge industry. In the paper, there are presented the assumptions of the marketing of relationships, recommendations and networking activities - the most important from the point of view of building relationships. The text is supplemented with the assumptions of the relationship marketing model of the sports and leisure company taking into account the use of business networks with, among others, the entities such as dietician services, diet catering companies, companies providing sportswear and supplements.


Słowa kluczowe


relationship marketing; networking; business environment; service marketing

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dziewanowska K., Relacje i lojalność klientów w marketing, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012

Fonfara K., Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1999

Gnyszka M., Networking nie działa i co musisz zrobić by to zmienić, Wyd. OnePress, Gliwice 2017

Jantsch J., Siła pozytywnych opinii. Jak efektywnie wykorzystać najlepszy kanał informacyjny do reklamy Twojej firmy, MT Biznes, Warszawa 2011

Mazur J., Zarzadzanie marketingiem usług, Wyd. Difin, Warszawa 2001

Moczydłowska J. M., Korombel A., Bitkowska A., Relacje jako kapitał organizacji, Wyd. Difin, Warszawa 2017

Otto J., Marketing relacji, koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2001

Raport Instytutu Badań Strukturalnych pt. Ocena korzyści społecznych inwestycji w sport w odniesieniu do ponoszonych kosztów, thttp://ibs.org.pl/app/uploads/2017/01/IBS_Report_03a_2016_pl_streszczenie_pl.pdf

Ratajczak-Mrozek M., Podejście sieciowe do współpracy przedsiębiorstw, Marketing i Rynek, 2010 nr 8

Rydel M., Ronkowski C.: Marketing partnerski. Marketing i Rynek 1995, nr 9

Turniak G., Wendt R., Profesjonalny networking, kontakty, które procentują, Wyd. Eurograf, 2016

www1 http://www.bnipolska.pl/networking-w-biznesie-i-sprzedazy/


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Quality in Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS

logo 
 
 
 
Zadanie finansowane w ramach umowy 916/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Nazwa zadania: "Przygotowanie artykułów w języku angielskim do ośmiu numerów czasopisma Quality in Sport w latach 2019-2020 vol 5, no-1-4 (2019), vol 6 no 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism