The Organizing of FIS Nordic Ski World Championships Lahti 2017 in the Context of ISO 20121:2012 Standard

Cezary Białkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2017.015

Abstract


Streszczenie

W dzisiejszych czasach zarządzanie wykracza poza klasyczne formy działalności gospodarczej. Standard ISO 20121:2012 koresponduje z tym motywem i stanowi normę zarządzania środowiskowego przeznaczoną dla organizacji imprez. Celem artykułu jest porównanie metod służących przeprowadzeniu Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym Lahti 2017 z modelem proponowanym przez Międzynarodową Organizację Standaryzacji. W wyniku badań opartych na publikowanych przez komitet organizacyjny dokumentach (materiale źródłowym) można stwierdzić, że przeprowadzona na przełomie lutego i marca 2017 roku impreza, pomimo drobnych różnic w przedstawionym programie zrównoważonego rozwoju, wpisywała się swoimi działaniami w standardowe sposoby organizacji imprez wykorzystujących ISO 20121:2012.

 

Abstract

Nowadays, management outreaches basic standards of an economics activity. In this context, the ISO 20121:2012 standard is a norm of environmental management. The main aim of this paper is comparison methods of FIS Nordic Ski World Championships Lahti 2017 preparing with the International Standardization Organization model. By the research, which was based on published documents (source material), it can say, that February – March 2017 event was organized by ISO 20121:2012 rules (also sustainable development policy), although it can see some minor differents.


Keywords


environmental management; event management; FIS Nordic Ski World Championships Lahti 2017; ISO 20121:2012; nordic skiing; ISO 20121:2012; Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym Lahti 2017; narciarstwo klasyczne; zarządzanie imprezami; zarządzanie śr

Full Text:

PDF (Polish)

References


Chlechowicz J., Lustyk D., Myszczyszyn K., Grzegorczyk

A. (2009), Event marketing jako nowa forma organizacji procesów komunikacyjnych, Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Warszawie, Warszawa, s. 146 – 149.

Cieślikowski K. (2016), Event marketing. Podstawy teoretyczne i rozwiązania praktyczne, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Katowice, s. 17, 20 – 23.

Dobrzańska B. (2005), Obszary przyrodniczo cenne [w:] Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, B. Poskrobko (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok, s. 11 – 12.

EMS Factsheets. EcoCompass, dok. elektroniczny, www.ec.europa.eu/environment/emas/pdf/StepUp/EMAS_BIO_EMSFS_EcoCompass_FINAL_Feb.pdf, dostęp: 13.06.2017.

FIS And Lahti2017 Took on the Challenge of

Sustainable Solutions (2017), dok. elektroniczny, www.lahti2017.fi/en/fis-and-lahti2017-took-challenge-sustainable-solutions, dostęp: 25.08.2017.

FIS Medals Standing for Nordic World Championships 2017 (2017), dok. elektroniczny, www.data.fis-ski.com/lahti2017/medals.html, dostęp: 31.08.2017.

Franciszek (2015), Laudato si’, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław, s. 185 – 189.

Garasyim P., Zamojski J. (2014), ISO 20121 – czyli nowy wymiar międzynarodowej normalizacji w obszarze zrównoważonego zarządzania imprezami, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomiae. Gospodarka a Rozwój Regionalny, nr 4, s. 295 – 303.

Getz D. (2007), Event Studies. Theory, Research And Policy For Planned Events, Elsevier, Oxford/Burlington, s. 18.

Hnatyszak O. (2015), Zrównoważone zarządzanie wydarzeniami zgodne z normą ISO 20121 [w:] Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju i gospodarki odpadami, W. Adamczyk (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, s. 25 – 30.

Kopeć K., Sobótka W. (2015), Model EMBOK (Event Management Body of Knowledge) jako narzędzie zarządzania wydarzeniami w sektorze kreatywnym, Kultura i Polityka, nr 17, s. 160 – 165.

Lahti2017 Is Awarded an Environmental Certificate (2017), dok. elektroniczny, www.lahti2017.fi/en/environmental-certificate, dostęp: 06.09.2017.

Lahti2017 Leads the Way in Sustainable Sport Event Organizing (2017), dok. elektroniczny, www.lahti2017.fi/en/lahti-2017-leads-way-in-sustainable-sport-event-organizing, dostęp: 25.08.2017.

Lahti2017 Sustainability Programme, dok. elektroniczny, www.lahti2017.fi/en/lahti2017-sustainability-programme, dostęp: 25.08.2017.

Nierzwicki W. (2006), Zarządzanie środowiskowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 9 – 11, 42 – 55.

Płachciak A. (2011), Geneza idei zrównoważonego rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia, Wrocław, nr 5 (17), s. 232.

Sustainable Events with ISO 20121, 2012, Interantional Standardization Organization, s. 2 – 5.

Szadziewska A. (2010), Przejawy realizacji koncepcji rozwoju zrównoważonego w działalności przedsiębiorstw, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, nr 4/4, s. 158 – 160.

Win Unique Ski Lamp to Your Home (2017), dok. elektroniczny, www.lahti2017.fi/en/win-unique-ski-lamp-to-your-home, dostęp: 25.08.2017.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS
ICV 2019: 100.00

logo 
 
  
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Name of action: "Preparing for publication papers in English in 8 issues of the journal Quality in Sport in 2019-2020: Vol. 5, No. 1-4 (2019), Vol. 6, No. 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism