Personal trainer - occupational choices determinants

Aleksandra Leśniewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2017.002

Abstrakt


Fitness service market is currently dynamically growing in Poland. As a result fitness services portfolio is rapidly broadening and clients interest in that matter escalates as well, therefore personal trainers profession seemed to be a great opportunity of employment for fitness enthusiasts nowadays. The main purpose of this study was to identify personal trainers occupational choices as there is very little publications in the field. For that purpose diagnostic survey with individual in-depth interviews among working personal trainers was conducted. Respondents stated that among many determinants the most important were: highly profitable job, easy access to the profession in Poland, independence and flexibility, interpersonal relations with clients, work as a passion and further professional opportunities.


Słowa kluczowe


personal trainer; occupational choice determinants; motives; work; fitness industry; trener personalny; motywy podejmowania pracy; praca zawodowa; fitness

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Worldwide survey of fitness trends for 2015, 2016, 2017 ACSM'S Health & Fitness Journal, dostęp online: http://journals.lww.com/acsm-healthfitness/pages/results.aspx?txtkeywords=Worldwide+survey+of+fitness+trends

European Health & Fitness Market Report 2015.

Leśniewska A., Stosik A. (2016) Kwalifikacje i kompetencje trenerów personalnych a oczekiwania rynku pracy, Journal of Education, Health and Sport, 6(9).

Leśniewska A. (2016) Identyfikacja trenerów personalnych w usługach fitness, praca doktorska AWF Wrocław.

The role of personal trainer [online], https://www.nfpt.com/the-role-of-a-personal-trainer, [dostęp 15.03.2017].

Chiu W., Lee Y., Lin T. (2011) Innovative services in fitness clubs: personal trainer competency needs analysis, International Journal of Organizational Innovation, 3(3).

Bajcar B., Borkowska A., Czerw A., Gąsiorowska A., Nosal Cz. (2006) Psychologia preferencji i zainteresowań zawodowych. Przegląd teorii i metod. Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego, Zeszyt nr 34, Warszawa.

Ossowska M. (1958) Motywy postępowania. KiW, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Quality in Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS

logo 
 
 
 
Zadanie finansowane w ramach umowy 916/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Nazwa zadania: "Przygotowanie artykułów w języku angielskim do ośmiu numerów czasopisma Quality in Sport w latach 2019-2020 vol 5, no-1-4 (2019), vol 6 no 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism