Prefered and actual leadership behaviours of coaches, perceived by athletes in training process

Marian Fiedor

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2016.022

Abstract


Goal: obtaining an opinion of athletes about actual and preferred leadership behaviours of coaches as well as determining their correlation with selected personality features.

Material: 140 competitors who practise professional sport: 54 females (38,6%) and 86 males (61,4%). The research project was carried out in 2014.

Methods and tools: Rotter’s Internal-External Locus of Control Scale in translation of H. Olearnika (Ł. Drwal 1995), Generalised Self-Efficacy Scale, GSES - R. Schwarzer, M. Jerusalem and Z. Juczyński (Z. Juczyński 2001) as well as a  Polish version of Leadership Scale for Sports LSS – a questionnaire for examining coaching behavior) – by Zuzanna Wałach-Biśta (Wałach-Biśta 2014). Additionally, there were age, seniority and sport class certificates provided.

Results: statistical calculations indicate diversity of female-competitors and male-competitors in the analysed parametres and 5 subscales of the SPS questionnaire.

Conclusion/ summary: results of the analysis of rates of correlation indicate need for additional training for coaches in the field of selected soft skills (e.g. communicative).


Keywords


a questionnaire for leadership behaviours; coaches; athletes; locus of control; self-effectiveness; kwestionariusz zachowań przywódczych; trener; sportowcy; umiejscowienie poczucia kontroli; samoskuteczność

Full Text:

PDF (Polish)

References


Blecharz, J. i wsp. (2014). Self-efficacy moderates but collective efficacy mediates between motivational climate and athletes' well-being. Applied Psychology: Health and Well-Being, 2014, 6 (3): 280-299.

Czajkowski, Z. (1981). Uwarunkowania skuteczności pracy trenera - kwalifikacje i obowiązki zawodowe, osobowość, sposoby działania, Sport Wyczynowy Nr 1 (193).

Drzewowski, M. (2010). Miejsce kompetencji przywódczych w systemie kompetencji nauczyciela (pedagoga). [w:] Dialog o edukacji wobec zmian w globalizującym się świecie. Redakcja naukowa: Anna Karpińska. Trans Humana, Białystok.

Drwal, Ł. (1995). Adaptacja kwestionariuszy osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Fiedor, M i Tucholska, K. (2010). Zachowania wspierające trenerów sportowych a funkcjonowanie psychologiczne studentów krakowskiej AWF.[w:] Dialog o edukacji wobec zmian w globalizującym się świecie. Redakcja naukowa: Anna Karpińska. Trans Humana, Białystok , s. 467.

Herzig, M. (2004). Trener – zawodnik – psycholog. Sport wyczynowy. Warszawa.

Juczyński, Z. (2001), Narzędzia pomiaru w promocji psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Kremer, J. i Moran, A. (2008). Pure Sport. Practical Sport Psychology. Routledge, London and New York. s.195.

Lipiec, J. (2013). Traktat o trenerze. Wartości, funkcje, normy [w:] red. H. Sozański, J. Sadowski, Trener. Wczoraj, dziś i jutro, Biała Podlaska.

Martens, R. (2009). Jak być skutecznym trenerem. Biblioteka Trenera. Centralny Ośrodek Sportu. Warszawa.

Nęcki, Z. (2006). Komunikacja międzyludzka. Kluczbork.

Panfil, R. (2015). Style współpracy efektywnego team managera z zespołem profesjonalnych graczy w organizacji sportowej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, IP i PS, Warszawa nr 5 s. 48-69.

Panfil, R. i wsp. (2015), Coaching and Coach Education in Poland, International Sport Coaching Journal, Human Kinetics, Inc 2, 50-63.

Perkowski, K. (2009), Doskonalenie kompetencji zawodowych trenerów sportu wyczynowego w Polsce. Warszawa, Wydawnictwo AWF.

Reinboth, M, i Duda, J. L. (2006). Perceived motivational climate, need satisfaction and indices of well-being in team sports: A longitudinal perspective, Psychology of Sport and Exercise, No.7, s. 269-286.

Rotter, J. B. (1990), Poczucie wewnętrznej versus zewnętrznej kontroli wzmocnień. Nowiny Psychologiczne, 5, 6, s. 59-70.

Sadowski, J i Gierczuk, D. (2015). Kontrola jako czynnik kierowania i indywidualizacji treningu. [w:] Podstawy teorii i technologii treningu sportowego. Tom II. Praca zbiorowa pod redakcją: Henryka Sozańskiego, Jerzego Sadowskiego, Janusza Czerwińskiego. Warszawa – Biała Podlaska 2015.

Siekańska, M. i wsp. (2013). The athlete's perception of coaches' behavior towards competitors with a different sports level. Journal of Human Kinetics, 2013, 39: 231-242.

Sozański, H. (2013). Sport, trening, szkolenie sportowe, współzawodnictwo-kluczowe pojęcia. [w;] Podstawy teorii i technologii treningu sportowego. Tom I. Praca zbiorowa pod redakcją: Henryka Sozańskiego, Janusza Czerwińskiego, Jerzego Sadowskiego, Warszawa – Biała Podlaska 2013.

Sozański, H i Sadowski, J. (red.). (2013). Trener wczoraj, dziś, jutro. Biała Podlaska: Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu AWF.

Wałach-Biśta, Z. (2014). Skala Przywództwa w Sporcie - polska adaptacja kwestionariusza do badania zachowań trenera. Uniwersytet Śląski, Katowice.

Vallerand, R., J. i wsp. (1987), Intrinsic Motivation in Sport, Exercise and Sport Sciences Review 1987, No.15, s.389-425.

Żukowski, R. (1989). Zawód i praca trenera. AWF Warszawa.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS
ICV 2019: 100.00

logo 
 
  
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Name of action: "Preparing for publication papers in English in 8 issues of the journal Quality in Sport in 2019-2020: Vol. 5, No. 1-4 (2019), Vol. 6, No. 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism