Swimming coaches competences in the opinion of expert coaches

Tomasz Seweryniak, Justyna Muracka, Aneta Stosik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2016.019

Abstract


                Competence athletic trainers are of great importance to the quality of education in the system of Polish sport. Unfortunately publications on the competence of the trainers take this issue unilaterally, without taking into account the full specifics of their work. Prepared article seeks to increase knowledge about the competence of the trainers working with high-class swimmers.

                The study was based on interviews with coaches with high seniority and the results to be considered surveyed by experts. Respondents' opinions compared with the literature to determine the set of competencies specific to the high-class coaches swimmers.


Keywords


coach; competence; sports swimming; trener; kompetencje; sport pływacki

Full Text:

PDF (Polish)

References


Armstrong, M. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Brojek,A. Bochenek, A. Turosz, M. A. (2015), Model zawodowy trenera w opinii zawodników studiujących w WWFiS w Białej Podlaskiej i w PWSIiP w Łomży. W: Godlewski, P. Kuriata, J. Sajek, A. (red), Sport heterogeniczny – kultura i nauka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie, s. 103 – 110.

Cieśliński, W. (2006) Wykorzystanie doświadczeń w treningu sportowym do rozwoju menedżerów w organizacjach. W: Listwan T., Witkowski, S. A (red), Sukces w zarządzaniu kadrami. Kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1130, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, s. 15 – 23.

Filipowicz, G. (2004), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi. PWE, Warszawa.

Godlewski, P. (2015), Heterogeniczność współczesnego sportu. W: Godlewski, P. Kuriata, J. Sajek, A. (red), Sport heterogeniczny – kultura i nauka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie, s.15 – 24.

Lipiec J., (2013), Traktat o trenerze. Wartości, funkcje, normy w: red. H. Sozański, J. Sadowski, Trener. Wczoraj, dziś i jutro, Biała Podlaska,

Łasiński, G. Głowicki, P. Olenderek T. (2014), Strategia rozwoju potencjału menedżerskiego w firmie Fresh Logistics sp. z o.o. – Raben Group. W: Stor, M. Liswan, T. (red), Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim – podejścia, metody, narzędzia, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 349, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, s. 219 – 229.

Naglak, Z. (2001), Teoria zespołowej gry sportowej: kształcenie gracza. Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław.

Naglak, Z. (2005), Nauczanie i uczenie się wielopodmiotowej gry w z piłką. T. 1, Kształcenie gracza na wstępnym etapie. Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław.

Naglak, Z. (2010), Kształcenie gracza na podstawowym etapie. Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław.

Naglak, Z. (2013), Trenowanie gracza na specjalnym etapie. Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław.

Panfil, R. (2007), Coaching uzdolnionego gracza. Akademia Umiejętności Management & Coaching, Wrocław.

Pocztowski A., (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa

Rostkowski, T. (2003), Zintegrowany system zarządzania kompetencjami. W: Juchnowicz, M. (red), Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa.

Rostowski T. (2002) Kompetencje jako jakość zarządzania zasobami ludzkimi, (w:) red. A. Sajkiewicz, Jakość zasobów firmy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa

Stosik A, Morawski M, (2009) Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach sportowych, wyd. AWF Wrocław,

Whiddett, S. Hollyfrode, S. (2003), Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS
ICV 2019: 100.00

logo 
 
  
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Name of action: "Preparing for publication papers in English in 8 issues of the journal Quality in Sport in 2019-2020: Vol. 5, No. 1-4 (2019), Vol. 6, No. 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism