Diversification of paths in sport games as a determinant of differentiating competences of trainers and team managers - the paradigm vs. reality

Ryszard Panfil

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2016.001

Abstract


Contemporary sport games are characterised by an increasing diversification of paths and phases one may select when determining one's objective of engaging in a game. As these objectives - and, consequently, conditions of achieving them - change, trainers and other support personnel need to adapt their competences to one specific path and its accompanying objectives. In the light of the above, the purpose of this publication is to:

  • justify the need for diversified identification of the above-mentioned paths and phases,
  • subsequently, define a network-processual model that enables flexible identification of these paths and phases,
  • explore the inadequacy of coaching and managing competences currently favoured in trainers and managers in Poland; finally, present a model of qualitatively diversified sets of competences, including: player's fitness coach, talented player's tutor, team coach and team manager.

Keywords


sport games; development paths; competences of trainers and managers

Full Text:

PDF (Polish)

References


Naglak Z. (2005), Nauczanie i uczenie się wielopodmiotowej gry z piłką. AWF Wrocław.

Panfil R. (2000), Edukacja uzdolnionego gracza i zarządzanie zespołem sportowym, Studia i Monografie, Akademia Wychowania Fizycznego Wrocław.

Panfil R., Coaching uzdolnionego gracza (2007), Akademia Umiejętności Management &Coaching. Wrocław. s.10, 122 s.

Panfil R. (2008), Efektywny coaching zespołów zadaniowych: na przykładzie zespołów sportowych, Studia i Monografia. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, nr 92, s. 112-113, 184 s.

Panfil R., (2010), Zarządzanie kapitałem ludzkim w efektywnych firmach sportowych, [w:] Listwan T., Witkowski S.A. (red.), Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Panfil R. i inni (2015), Coaching and Coach Education in Poland, International Sport Coaching Journal, Human Kinetics, Inc 2, 50-63.

Panfil R. (2015 a), Style współpracy efektywnego team managera z zespołem profesjonalnych graczy w organizacji sportowej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, IP i PS, Warszawa nr 5 s. 48-69.

Perkowski K. (2009), Doskonalenie kompetencji zawodowych trenerów sportu wyczynowego w Polsce. Warszawa, Wydawnictwo AWF.

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie.

Sozański, H., & Sadowski, J. (eds). (2013), Trener wczoraj, dziś, jutro Biała Podlaska: Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu AWF.

Uchwała nr 30/13 Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce z dnia 1 września 2013 r. w sprawie zasad i warunków prowadzenia zespołów piłki ręcznej w zawodach i rozgrywkach organizowanych przez ZPRP, EHF lub IHF.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie.

Żukowski R. (1989), Zawód i praca trenera Warszawa: Spółdzielcza Agencja Reklamowa SPAR.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS

logo 
 
  
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Name of action: "Preparing for publication papers in English in 8 issues of the journal Quality in Sport in 2019-2020: Vol. 5, No. 1-4 (2019), Vol. 6, No. 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism