Diversification of paths in sport games as a determinant of differentiating competences of trainers and team managers - the paradigm vs. reality

Ryszard Panfil

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2016.001

Abstrakt


Contemporary sport games are characterised by an increasing diversification of paths and phases one may select when determining one's objective of engaging in a game. As these objectives - and, consequently, conditions of achieving them - change, trainers and other support personnel need to adapt their competences to one specific path and its accompanying objectives. In the light of the above, the purpose of this publication is to:

  • justify the need for diversified identification of the above-mentioned paths and phases,
  • subsequently, define a network-processual model that enables flexible identification of these paths and phases,
  • explore the inadequacy of coaching and managing competences currently favoured in trainers and managers in Poland; finally, present a model of qualitatively diversified sets of competences, including: player's fitness coach, talented player's tutor, team coach and team manager.

Słowa kluczowe


sport games; development paths; competences of trainers and managers

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Naglak Z. (2005), Nauczanie i uczenie się wielopodmiotowej gry z piłką. AWF Wrocław.

Panfil R. (2000), Edukacja uzdolnionego gracza i zarządzanie zespołem sportowym, Studia i Monografie, Akademia Wychowania Fizycznego Wrocław.

Panfil R., Coaching uzdolnionego gracza (2007), Akademia Umiejętności Management &Coaching. Wrocław. s.10, 122 s.

Panfil R. (2008), Efektywny coaching zespołów zadaniowych: na przykładzie zespołów sportowych, Studia i Monografia. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, nr 92, s. 112-113, 184 s.

Panfil R., (2010), Zarządzanie kapitałem ludzkim w efektywnych firmach sportowych, [w:] Listwan T., Witkowski S.A. (red.), Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Panfil R. i inni (2015), Coaching and Coach Education in Poland, International Sport Coaching Journal, Human Kinetics, Inc 2, 50-63.

Panfil R. (2015 a), Style współpracy efektywnego team managera z zespołem profesjonalnych graczy w organizacji sportowej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, IP i PS, Warszawa nr 5 s. 48-69.

Perkowski K. (2009), Doskonalenie kompetencji zawodowych trenerów sportu wyczynowego w Polsce. Warszawa, Wydawnictwo AWF.

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie.

Sozański, H., & Sadowski, J. (eds). (2013), Trener wczoraj, dziś, jutro Biała Podlaska: Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu AWF.

Uchwała nr 30/13 Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce z dnia 1 września 2013 r. w sprawie zasad i warunków prowadzenia zespołów piłki ręcznej w zawodach i rozgrywkach organizowanych przez ZPRP, EHF lub IHF.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie.

Żukowski R. (1989), Zawód i praca trenera Warszawa: Spółdzielcza Agencja Reklamowa SPAR.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Zgodnie z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2), czasopismo Quality in Sport ewaluowane jest punktacją w wysokości 5 punktów.

e-ISSN: 2450-3118
Numer DOI: 10.12775/QS

logo 
 
 
 
Zadanie finansowane w ramach umowy 916/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Nazwa zadania: "Przygotowanie artykułów w języku angielskim do ośmiu numerów czasopisma Quality in Sport w latach 2019-2020 vol 5, no-1-4 (2019), vol 6 no 1-4 (2020)".

Partnerzy platformy czasopism